Upravit stránku

Preventivní opatření proti COVIDU-19 v čase Vánočních svátků

Pandemie infekčního onemocnění covid-19 je pro mnoho lidí značně stresující a způsobuje sociální izolaci. Nadcházející vánoční svátky mohou být příležitostí k opětovnému spojení s rodinou a přáteli. „I v této sváteční době však zvažte, jak lze upravit Vaše sváteční plány, aby se snížilo riziko šíření koronaviru a Vaši příbuzní a přátelé zůstali zdraví a v bezpečí,“ říká lékařka Programu Health Plus MUDr. Dagmar Mištíková. A nabízí preventivní rady pro pořádání vánočních setkání.


 

Připomeňte nemocným hostům, aby zůstali doma

 • Upozorněte pozvané hosty, že pokud byli vystaveni covidu-19 během posledních 14 dní nebo vykazují příznaky onemocnění, měli by zůstat doma. Každý, kdo měl blízký kontakt s pozitivně testovanou osobou, by také neměl opouštět svou domácnost a sledovat své zdraví. 
 • Pozvaní hosté, kteří žijí ve společné domácnosti s osobami s vyšším rizikem nákazy, by měli zvážit také potenciální riziko pro své blízké.
 • Hostitelé setkání by měli uvážit vedení seznamu hostů, kteří se zúčastnili, pro možné budoucí potřeby trasování kontaktů.

 

Podporujte dodržování vzdáleností

 • Zajistěte dobré větrání dané místnosti nebo prostoru, například otevřete okno.
 • Uspořádejte stoly a židle tak, aby bylo možné dodržovat dostatečný distanc mezi hosty. Lidé ze stejné domácnosti mohou být ve skupinách společně a nemusí být od sebe vzdáleni 2 metry, od členů ostatních rodin je doporučeno dodržovat odstup.
 • Pokud plánujete pořádat aktivity pro dospělé a/nebo děti, zařaďte jen ty, u kterých je možné zachovávat dostatečnou vzdálenost.
 • Když hosté dorazí, minimalizujte gesta, která podporují blízký kontakt.  Například si nepodávejte ruce ani se neobjímejte. Místo toho jim zamávejte a slovně je pozdravte.
 • Povzbuzujte hosty, aby se vyhýbali zpěvu a křiku, zejména v interiéru. Udržujte hudbu na nízké úrovni, aby lidé nemuseli křičet nebo hlasitě mluvit, aby je bylo slyšet.
 • Plánujte dopředu a požádejte pozvané hosty, aby se 14 dní před setkáním vyhýbali kontaktu s lidmi mimo jejich domácnosti.
 • Zacházejte s domácími mazlíčky jako s ostatními členy lidské rodiny – nedovolujte domácím mazlíčkům přibližovat se k lidem mimo domácnost.

 

Nasaďte roušky

 • Pokud jste od účastníků setkání vzdáleni méně než 2 metry, raději noste roušky. 
 • Posuďte možnost poskytnutí roušek pro hosty či je požádejte, aby si přinesli vlastní.

 

Myjte si často ruce

 • Zvažte, zda návštěvníkům kromě jasně označených oblastí pro mytí rukou zajistit také dezinfekci na ruce.
 • Při příchodu a odchodu ze setkání si umyjte ruce po dobu nejméně 20 sekund. Pokud mýdlo a voda nejsou snadno dostupné, použijte dezinfekční prostředek na ruce, který obsahuje alespoň 60 % alkoholu. Pokryjte dezinfekcí celé ruce a protřepejte je, dokud nejsou suché.
 • Ujistěte se, že na toaletách je k dispozici dostatečné množství mýdla či dezinfekčního prostředku s min. 60 % alkoholu, a vyzvěte hosty, aby u dveří netvořili frontu. Zvažte i poskytnutí čisticích prostředků, které hostům umožní otřít povrchy před odchodem z toalety.
 • Připomeňte účastníkům setkání, aby si před podáváním rukou či před jídlem dobře umyli ruce.
 • K osušení rukou používejte jednorázové papírové ručníky nebo ubrousky, aby hosté nesdíleli jeden ručník.

 

Omezte počet lidí, kteří připravují či podávají jídlo

 • Doporučte pozvaným hostům, aby si v ideálním případě přinesli vlastní jídlo a pití.
 • Pokud je to možné, omezte vstup a pohyb lidí v místech, kde se připravuje jídlo nebo se s ním manipuluje, například v kuchyni.
 • Pokud servírujete na setkání jídlo, uvažte určení jedné osoby, která bude servírovat všechno jídlo, aby s obslužným nářadím nemanipulovalo více lidí.
 • Využijte možnosti užít vybavení na jedno použití či určete jednu osobu, aby podávala věci, které lze při jídle sdílet (salátové dresinky, nádoby na jídlo a koření), aby s nimi nemanipulovalo více lidí.

 

Omezte kontakt s často dotýkanými povrchy nebo sdílenými věcmi

 • Pro úklid po setkání využijte bezdotykové odpadkové koše či popelnice.
 • Při manipulaci s odpadem nebo vyjímání pytlů na odpadky používejte rukavice.  Po odstranění rukavic si umyjte ruce.
 • Je-li to možné, vyčistěte a vydezinfikujte často dotýkané povrchy a všechny sdílené předměty.
 • Pokud se rozhodnete použít nějaké sdílené předměty, které lze opakovaně použít (např. podložky na sezení, ubrusy, plátěné ubrousky), po akci je vyperte, vyčistěte a dezinfikujte. 

 

Čím více z těchto preventivních opatření zavedete, tím bude setkání bezpečnější. Žádné jednotlivé opatření nepostačuje k tomu, aby zabránilo šíření nemoci covid-19.

 

Neúčastněte se žádných setkání, pokud Vy nebo někdo ve Vaší domácnosti:

 • Máte diagnostikován covid-19 a nesplnili jste hygienická kritéria, kdy se můžete opět setkávat s ostatními lidmi
 • Projevujete příznaky covid-19
 • Čekáte na výsledky testování na covid-19
 • Mohli jste být ve styku s někým pozitivním na covid-19 během posledních 14 dnů
 • Trpíte vážnou chronickou nemocí a máte zvýšené riziko onemocnění covidem-19
 • Neorganizujte nebo se neúčastněte shromáždění s nikým, kdo má covid-19 nebo byl v kontaktů s pozitivní osobou za posledních 14 dní

 

Zvyšte prevenci lidí se zvýšeným rizikem 

Pokud jste ve vyšším věku či máte závažnější zdravotní obtíže spojené se zvýšeným rizikem onemocnění covidem-19, případně žijete nebo pracujete s osobou se zvýšeným rizikem, neměli byste se ani během vánočních svátků setkávat s lidmi, kteří nežijí ve vaší domácnosti.

 

Postarejte se o své tělo a mysl

 • Snažte se jíst zdravá a vyvážená jídla, nadměrně se nepřejídejte
 • Pravidelně se věnujte aktivnímu pohybu, vydejte se na procházku
 • Dopřejte si dostatek spánku, který pomáhá podporovat imunitu 
 • Postarejte se o své emoční zdraví, které vám pomůže jasně myslet a reagovat na naléhavé potřeby chránit sebe a svou rodinu
 • Nepřepínejte se a zbytečně nepodléhejte stresu, myslete pozitivně
 • Užijte si klidné, příjemné a bezpečné Vánoce v kruhu nejbližší rodiny 

 

A nakonec „sedmero roušek“ od Maxe Kašparů, prominentního českého psychiatra a pedagoga:

 • Neboj se! Strach ve spojení s virem je horší než virus sám.
 • Respektuj! Zkušení vědí, proč a jak se chránit. Důvěřujme jim.
 • Nemaluj čerta na zeď!  Pesimismus ať není na programu dne.
 • Přemýšlej! Virus není jenom nemoc, ale také velká výzva.
 • Plánuj! Plánuj s vědomím, že tvoje plány mají smysl.
 • Dej si mediální dietu! Nečti a neposlouchej všechno o covidu.
 • Věř!  Víra uzdravuje a je světlem na konci tunelu.

 

 

Zpracováno s použitím materiálů:

U.S. Centers for Disease Control and Preventionhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html

ReGeNeRaCe, prosinec 2020

Foto: Depositphotos.com