Upravit stránku

Program Diamant

plně osobní přístup zajištěný speciálním týmem
Co získáte s programem Diamant?

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

 • Pokrytí celého spektra diagnostické, léčebné, rehabilitační i preventivní péče ve všech klíčových medicínských oborech v rámci naší polikliniky či spolupracujících poskytovatelů a laboratoří
 • Organizace a zprostředkování komplexní zdravotní péče – 24hodinová péče osobního lékaře (hlavní lékař kliniky) a zdravotní sestry vyhrazených pouze pro klienty programu Diamant za asistence recepce / call servisu
 • Individuální a kontinuální sledování zdravotního stavu pacienta i u spolupracujících ambulantních a nemocničních poskytovatelů
 • Garance termínu pro akutní vyšetření (interna) do 24 hodin
 • Výjezdy lékaře nebo zdravotního pracovníka po území města Prahy do vybraných lokalit v okolí Prahy bez omezení zdarma (nenahrazuje RZP)
 • Vedení komplexní digitální zdravotní dokumentace přístupné všem ošetřujícím lékařům i klientovi
 • Elektronické zdravotnictví eHEALTH s pohodlným přístupem přes klientskou zónu na PC nebo přes mobilní aplikaci HealthPlus nabízí:
  • Komplexní zdravotní dokumentaci a laboratorní vyšetření
  • Termíny vyšetření propojené s osobním kalendářem
  • Přehled komplexní medikace, eRecept, eNeschopenka
  • Grafické vyjádření měřených zdravotních hodnot v čase
  • Online chatovací službu s administrativní a zdravotní podporou
  • Videonávštěvy v ordinacích lékaře umožňující plně nahradit kontrolní vyšetření
  • Telemetrii (měření zdravotních hodnot na dálku)
  • Aktuální zdravotnické informace dle dispenzárních skupin
  • Komplexní zdravotní dokumentaci a laboratorní vyšetření
 • Servis v cizích jazycích – překladatelství (anglický, německý jazyk)
 • Poskytnutí výpisu ze zdravotnické dokumentace v anglickém, německém a ruském jazyce
 • Žádné doplatky za péči hrazenou zdravotními pojišťovnami
 • Výrazné slevy na péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami
 • Parkování na vlastním parkovišti polikliniky Program Health Plus; parkování v Nemocnici na Homolce v rámci ambulantního vyšetření
 • Zajištění ústavní pohotovostní služby v Nemocnici Na Homolce

PROHLÍDKY / LÉKY

 • Organizace vstupní a rozšířené preventivní prohlídky hlavním lékařem individualizované dle zdravotního stavu a rizikových faktorů pacienta (pravidelně 1x ročně)
 • Výrazné slevy a plná úhrada léků, zdravotních pomůcek a dalších léčebných úkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami, které považujeme pro klienty za přínosné (viz. aktuální benefity)
 • Rozvoz dlouhodobě užívaných léků po území hl. města Prahy do vybraných lokalit v okolí Prahy (v pracovních dnech)

HOSPITALIZACE

 • Organizace transportu pacienta sanitním vozem do zdravotnického zařízení na základě pokynu ošetřujícího lékaře
 • V případě potřeby hospitalizace v Nemocnici Na Homolce nebo v našich smluvních zdravotnických zařízeních
 • Návštěva osobního lékaře při hospitalizaci v Nemocnici Na Homolce
 • Recepční služba v NNH – asistence dle potřeby klienta, možnost návštěv recepční při hospitalizaci

OČKOVÁNÍ

 • Rozšířené očkování pro tuzemsko, při cestě do zahraničí sestavení individuálního očkovacího plánu

DALŠÍ SLUŽBY

 • Široké spektrum benefitů dle aktuální nabídky