Upravit stránku

Program Diamant

plně osobní přístup zajištěný speciálním týmem
Co získáte s programem Diamant?

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

 • Plně individualizovaná 24 hodinová péče speciálního týmu (hlavní lékař, zdravotní sestra, recepční) poskytovaná pouze omezenému počtu klientů programu Diamant
 • Zprostředkování a organizace komplexních zdravotních služeb v jednom místě s minimalizací časových ztrát
 • Péče osobního lékaře (osobním lékařem pro program Diamant je hlavní lékař kliniky) – průběžné sledování zdravotního stavu pacienta i v jiných zdravotnických zařízeních, při hospitalizaci návštěvy osobního lékaře v Nemocnici Na Homolce. Individuální a kontinuální sledování léčebného procesu v rámci polikliniky Program Health Plus i u spolupracujících ambulantních a nemocničních poskytovatelů
 • Servis v cizích jazycích – překladatelství (v anglickém, německém a ruském jazyce) v souvislosti se službami uvedenými ve výše uvedených bodech
 • Poskytnutí výpisu ze zdravotnické dokumentace v anglickém a německém jazyce zdarma
 • Plně digitalizované vedení komplexní dokumentace přístupné všem ošetřujícím lékařům i pacientovi
 • Žádné doplatky za péči hrazenou zdravotními pojišťovnami
 • Výrazné slevy na péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami
 • Výjezdy lékaře po území hlavního města bez omezení, zdarma. Nenahrazuje RZP
 • Ústavní pohotovostní službu zajišťujeme v Nemocnici Na Homolce
 • Zajištění mezinárodní zdravotní asistenční služby při pobytu v zahraničí

PROHLÍDKY / LÉKY

 • Organizace vstupní a pravidelné roční rozšířené preventivní prohlídky hlavním lékařem dle zdravotního stavu a rizikových faktorů účastníka programu ve vztahu ke kontinuálnímu sledování nejaktuálnějších poznatků při analýze
  genetického vyšetření
 • Rozvoz dlouhodobě užívaných léků po území hl. města Prahy na vyžádání klienta (v pracovních dnech)
 • Slevy a plná úhrada léků, zdravotních pomůcek a dalších léčebných úkonů, které nehradí zdravotní pojištění, a které považujeme pro klienty za přínosné

HOSPITALIZACE

 • Organizace transportu účastníka programu sanitním vozem do zdravotnického zařízení na základě pokynu ošetřujícího lékaře
 • V případě potřeby hospitalizace v Nemocnici Na Homolce nebo v dalších smluvních zdravotnických zařízeních
 • Recepční služba v Nemocnici Na Homolce, asistence dle potřeby klienta, pravidelné návštěvy recepční při hospitalizaci
 • Hospitalizace na nadstandardním pokoji zdarma v nemocnicích v celé České republice (10 dní ročně)

OČKOVÁNÍ

 • Rozšířené očkování, očkování v případě cesty účastníka programu do zahraničí či v případě jiné potřeby
  (očkování i očkovací látky zdarma)

DALŠÍ SLUŽBY

 • Nabídka 8 terapií u fyzioterapeuta na ½ roku zdarma
 • Ošetření základní dentální hygieny 1× za rok zdarma
 • Nabídka genetického vyšetření zdarma (každoroční aktualizace dle nejnovějších medicínských výzkumů)
 • Poradenství v oblasti dietologie a zdravé výživy
 • Parkování na vlastním parkovišti polikliniky, parkování v Nemocnici Na Homolce v rámci ambulantního vyšetření
 • Voucher na služby programu Granát na 3 měsíce pro rodinného příslušníka (1× ročně)
 • V akutních případech jednorázové ošetření rodinného příslušníka