Upravit stránku

doc. MUDr. Eva Mandysová, CSc.

Kardiologie

Odborné vzdělání

2008Habilitace, 1. 11. 2008 udělení titulu doc.
1991Obhajoba disertační práce, 24. 9. 1991 udělení titulu CSc.
1989Atestace z kardiologie
1984Atestace I. Stupně z vnitřního lékařství

 

Zaměstnání

od 2010Program H Plus
od 2014Samostatně pracující lékařka na částečný úvazek (Nemocnice Na Homolce a ambulance Corintez Praha)          
1992-2014

Samostatně pracující lékařka, vedoucí neinvazivní kardiologie, kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

1984-1992Sekundární lékařka, externí aspirantka, Ústav fyziologických regulací ČSAV, Praha
1980-1984

Aspirantka, Výzkumný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí, Praha

1978-1980

Sekundární lékařka, Ústav patologie FDL UK, Praha

1975-1978

Asistentka, Ústav embryologie FVL UK, Praha

 

Členství v profesních společnostech

2011Čestné členství v České kardiologické společnosti European Society of Cardiology New York Academy of Sciences
2004-2006Členka výboru pracovní skupiny vrozené a chlopenní vady v dospělosti ČKS    
1996

Dosud členka výboru pracovní skupiny echokardiografie ČKS

1998-2003

Předsedkyně pracovní skupiny echokardiografie ČKS 

 

Ostatní profesní aktivity

Pedagogická činnost:

  • Externí učitelka 3. LF UK Praha
  • Lektorka postgraduálního vzdělávání, ILF, Praha

Vědecko-výzkumná činnost:

  • Publikační činnost v rozsahu potřebném k dosažení titulu doc., publikace v českých i zahraničních časopisech, kongresová činnost, 2 monografie, 10 kapitol v dalších monografiích

Jazykové znalosti

  • Angličtina – plynně
  • Ruština – komunikativní úroveň

Zájmy

  • Cestování, sporty (lyžování, turistika, tenis), kultura, chalupaření