Upravit stránku
 • Proč jste se rozhodl stát lékařem?
  Mou touhu studovat medicínu velmi ovlivnil můj otec. Vyučoval latinu na středních školách a posléze také na I. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, avšak celý život toužil být lékařem. Já jsem původně chtěl studovat přírodní vědy, ale pak jsem vlastně studiem medicíny jeho tužby naplnil.
 • Co je pro Vás na tomto povolání nejdůležitější?
  K poznání hodnot výkonu lékařské profese určitě přispěli někteří starší kolegové, které dodnes obdivuji. V období po promoci to byl profesor Vratislav Schreiber, experimentální endokrinolog, u kterého jsem dělal disertační práci. Fascinoval mě svou pracovní sebekázní a nesmírnou houževnatostí, s jakou se snažil ve své době nadčasově řešit vědecké problémy. Dále to je profesor Josef Marek, asi nejznámější žijící český endokrinolog, z jehož příkladu jsem plně pochopil, že klinická medicína je svou podstatou služba nemocným lidem. Shodou okolností busty obou profesorů máme v prostorách Programu Health Plus.
 • Jak prožíváte nemoc, když Vás nějaká postihne? Jakým způsobem se léčíte?
  Uvědomuji si, že čím jsem starší, tím větší mám riziko z hlediska vzniku nemocí. Nechávám si dělat zdravotní testy, jaké mají naši klienti v Programu Health Plus, včetně preventivních genetických testů. Jsem v podobné pozici jako moji pacienti, kteří jdou k lékaři a stejně jako oni často s obavami čekám, jaké budou výsledky vyšetření.
 • Jaký je z Vašeho pohledu nejlepší postup pro udržení dobrého fyzického i psychického zdraví až do vysokého věku?
  Naše společnost rychle stárne a již nyní v ČR připadá 117 seniorů starších 65 let na 100 dětí. Pokud bude tento trend pokračovat, tak je možné, že v roce 2060 bude připadat 260 seniorů na 100 dětí. Taková společnost je ekonomicky těžko udržitelná. Kromě zvýšení porodnosti je třeba, aby starší lidé zůstali v dobré kondici. Jako obrovský problém chápu epidemii obezity v naší populaci, související s přejídáním a fyzickou nečinností. Je zapotřebí, aby i starší lidé pravidelně sportovali. Rovněž je naše společnost příliš tolerantní ke kuřákům a kouření, které bych daleko podstatněji omezil.
 • Jak by podle Vás měla vypadat ideální lékařská péče?
  Přes obrovské pokroky medicíny v posledních desetiletích narůstá jeden problém, a to je přílišné rozdrobení (pulverizace) lékařské péče. Často chybí celkový (holistický) pohled na nemocného a jeho zdravotní obtíže. Domnívám se, že je důležité pokračovat v rozvoji specializačních, často velmi technických medicínských oborů, ale zároveň si vážit přínosu a hodnot práce jednoho ošetřujícího lékaře. Tento lékař může být s pacientem v letitém kontaktu a zná výsledky všech vyšetření včetně rodinného zázemí pacienta. Těchto lékařů bohužel výrazně ubývá a rovněž v jiných zemích, například v Anglii, není o práci GP (praktičtí lékaři) zájem.

Doc. MUDr. Jan Kábrt, CSc.

Hlavní lékař - Osobní lékař 

Odborné vzdělání

1994Obhájení habilitační práce na I. LF UK na téma „Diagnosa a léčba některých určených poruch výživy“.
1982Obhájení kandidátské disertace s názvem práce „ Askorbová kyselina v hypofyse, její koncentrace a vztah k adenohypofysárním funkcím“.
1982Složení 2. atestace z vnitřního lékařství.
1979Složení 1. atestace z vnitřního lékařství.
1969-1975Absolvování medicíny cum laude na I. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

 

Zaměstnání

od 2010Program Health Plus
2009Primář interního odd. Clinicum Vysočany
2008-2009Lékař specialista III. Interní klinika VFN, Praha 2
2008Samostatně pracující lékař Nemocnice Na Homolce
2000-2007Primář Interního oddělení Nemocnice Na Homolce
1995-2000Vedoucí lékař Metabolické jednotky III. interní kliniky VFN UK
1995-2000Odborný asistent a od r. 1994 docent na III. interní klinice VFN UK
1978-1978Sekundární lékař III. Interní kliniky VFN UK
1975-1978Řádný aspirant Ústavu patologické fyziologie na I. LFUK v Praze

 

Členství v profesních společnostech

 • Člen Evropské společnosti parenterální a enterální výživy
 • Člen Výboru Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče
 • Člen České gastroenterologické společnosti
 • Člen České diabetické společnosti
 • Člen Internistické společnosti

Ostatní profesní aktivity

 • Spoluorganizace a aktivní účast na mezinárodním lékařském kongresu ESPEN v Praze, 2007.
 • Školitel výkonu umělá výživa a metabolická péče s akreditací Interna – Nemocnice Na Homolce.
 • Více než 20 letá pedagogická práce s výukou mediků na I. LFUK a od r. 2000 externě na 3. LFUK.
 • Celkově více než 100 odborných publikací v domácích i zahraničních časopisech převážně s tematikou poruch metabolismu a výživy.
 • Odborné záliby – lékařská terminologie, spoluautor lékařského výkladového slovníku – „Lexicon Medicum“, nakl. Galén.

Jazykové znalosti

 • Angličtina – plynně
 • Ruština – komunikativní úroveň

Zájmy

 • Lyžování, jízda na kole, vysokohorská turistika, cestování, kultura.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti