Upravit stránku

Program Granát Junior

organizace a zprostředkování individuální zdravotní péče
Co získáte s programem Granát Junior?

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

 • Pokrytí celého spektra diagnostické, léčebné, rehabilitační i preventivní péče ve všech klíčových medicínských oborech v rámci naší polikliniky či spolupracujících poskytovatelů a laboratoří
 • Organizace a zprostředkování komplexní zdravotní péče – 24hodinová služba recepce a pohotovostních lékařů / call servis / online chatovací služba
 • Osobní lékař (pediatr) – průběžné sledování zdravotního stavu pacienta i u spolupracujících ambulantních a nemocničních poskytovatelů
 • Garance termínu pro akutní vyšetření (interna) do 24 hodin
 • Výjezdy lékaře nebo zdravotního pracovníka po území města Prahy do vybraných lokalit v okolí Prahy v ceně 5.000,- Kč (nenahrazuje RZP)
 • Vedení komplexní digitální zdravotní dokumentace přístupné všem ošetřujícím lékařům i rodičům dětského klienta
 • Elektronické zdravotnictví eHEALTH s pohodlným přístupem přes mobilní aplikaci HealthPlus nabízí:
  • Komplexní zdravotní dokumentaci a laboratorní vyšetření
  • Termíny vyšetření propojené s osobním kalendářem
  • Přehled komplexní medikace, eRecept, eNeschopenka
  • Online chatovací službu s administrativní a zdravotní podporou, videokonzultace s lékaři
  • Aktuální zdravotnické informace
  • Telemetrii (měření zdravotních hodnot na dálku)
 • Servis v cizích jazycích – překladatelství (anglický a německý jazyk)
 • Žádné doplatky za péči hrazenou zdravotními pojišťovnami
 • Výrazné slevy na péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami
 • Zajištění ústavní pohotovostní služby v Nemocnici Na Homolce a Na Klinice dětí a dorostu Na Karlově

PROHLÍDKY / LÉKY

 • Zajištění a sledování standardních preventivních prohlídek
 • Slevy a úhrada léků, zdravotních pomůcek a dalších léčebných úkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami, které považujeme pro klienty za přínosné (viz. aktuální benefity)

HOSPITALIZACE

 • Organizace transportu dětského pacienta sanitním vozem do zdravotnického zařízení na základě pokynu ošetřujícího lékaře
 • V případě potřeby hospitalizace na Klinice dětí a dorostu Na Karlově nebo v našich smluvních zdravotnických zařízeních

OČKOVÁNÍ

 • Aktivní sledování očkovacího kalendáře
 • Rozšířené očkování pro tuzemsko (viz. aktuální benefity)

DALŠÍ SLUŽBY

 • Spektrum benefitů dle aktuální nabídky