Upravit stránku

Integrace dětí s vývojovými poruchami

Stále více dětí v České republice i dalších vyspělých státech světa trápí specifické vývojové poruchy řeči, učení či chování, které ovlivňují jejich začlenění do předškolního a školního kolektivu i jejich studijní výsledky. S klinickou logopedkou a speciální pedagožkou naší polikliniky, Mgr. Šárkou Wagenknechtovou, jsme se proto zaměřili na současné možnosti integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Jak jim může pomoci Program Health Plus?

Medicína rozeznává mnoho různých specifických poruch učení a chování, také komunikační poruchy a poruchy pozornosti často spojené s hyperaktivitou (ADHD), zvláštní kapitolou jsou poruchy autistického spektra. Podle odhadů některou z těchto poruch může v součtu trpět až čtvrtina dětí v české populaci, rozsah a závažnost se u jednotlivých případů samozřejmě liší. „Příznaků potenciální vývojové poruchy si někdy všimnou sami rodiče nebo je odhalí pediatr při tříleté prohlídce, případně je rozeznají učitelky při nástupu dítěte do mateřské školy a upozorní rodiče, že vývoj jejich potomka se nějakým způsobem vymyká. Pak záleží na přístupu rodičů, jakým způsobem se k dané situaci postaví,“ sdělila Mgr. Wagenknechtová. Někteří lidé možnost vývojové poruchy u svého potomka zcela odmítají přijmout a nechtějí problém řešit. Doufají, že sám odezní, že dítě zpoždění dožene a za nějaký čas se vše srovná. Ale tímto přístupem dítěti brání v tom, aby se mohlo správným způsobem rozvíjet. Včasná diagnostika potíží a zavedení vhodných opatření pomůže dítěti jeho problém překonat, vrátit vývoj do správných kolejí, případně vliv dané poruchy omezit na minimum. „Obecně platí, že čím dříve se s nápravou začne, tím pro dítě lépe. Dítě s poruchou před sebou valí pomyslný balvan, který se postupem času stále zvětšuje, protože problémy se často nabalují. A mohou negativně ovlivňovat nejen školní docházku a studijní výsledky dítěte, ale prakticky celý jeho dětský a později i dospělý život,“ upozornila logopedka Programu Health Plus.

 

Průvodce na cestě k pomoci

Když se u dítěte objeví náznaky jakékoliv vývojové poruchy, mělo by absolvovat diagnostické kolečko, které začíná u dětského osobního lékaře/pediatra, který může doporučit vyšetření u logopeda, foniatra, dětského psychologa či dalších specialistů. „Cílem je zjistit, jaký problém dítě trápí, diagnostikovat případnou poruchu a zjistit její rozsah. Někdy může jít dokonce o kombinaci různých poruch. Po všech vyšetřeních by rodiče měli mít v rukou několik různých lékařských zpráv, z nichž vyplývá konkrétní diagnóza či diagnózy a také doporučená terapie,“ popsala Mgr. Wagenknechtová. Poliklinika dokáže pro dětské klienty zorganizovat nejenom všechna potřebná vyšetření a terapie, ale také rodičům nabízí odborné poradenství, jak dále postupovat třeba při integraci dětí do mateřské nebo základní školy. Logopedka a speciální pedagožka Programu Health Plus rodiče provází celým procesem a hledá pro jejich potomka nejlepší řešení jeho problémů. Pomáhá nejen dětem se specifickými vývojovými poruchami, ale i s různými fyzickými handicapy. „Děti trpící různými specifickými poruchami mají zvláštní potřeby, výběr správného předškolního nebo školního zařízení je proto důležitý, protože jim může pomoci s jejich dalším rozvojem. Už se v této oblasti pohybuji poměrně dlouho, a proto mohu rodičům doporučit MŠ a ZŠ, kde jsou výborné podmínky pro integraci,“ vysvětlila. V podstatě působí jako průvodce, který rodičům ukazuje nejlepší cestu, jak dítěti zajistit optimální pomoc.

 

Integrace dětí do MŠ a ZŠ

Systém v Česku je aktuálně nastavený tak, že si rodiče mohou vybrat, zda pro svého potomka zvolí běžnou, nebo speciální školu. Stát také nabízí různé možnosti podpory integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do běžných vzdělávacích zařízení. „Pokud mají rodiče v rukou potřebné lékařské zprávy, radíme jim zajít do pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogického centra, centra pro děti s poruchami autistického spektra, případně do jiného speciálně pedagogického centra dle diagnózy daného dítěte. Odborníci tam na základě lékařských zpráv sestaví tzv. podpůrná opatření, která dítěti mohou pomoci usnadnit integraci. Může jít třeba o příspěvek na speciální pomůcky či příspěvek škole na asistenta pedagoga,“ sdělila Mgr. Wagenknechtová. Rodiče mají většinou zájem na tom, aby jejich potomek chodil do běžné základní školy, ale úspěšnost integrace dětí s těžšími poruchami ovlivňuje mnoho faktorů a ne vždy se podaří. Proces začlenění do předškolního či školního kolektivu je u každého dítěte naprosto individuální. „Mám dokonce zkušenost i s integrací dítěte s poruchou autistického spektra a těžkou mentální retardací do běžné mateřské školy. Rodiče o to velmi stáli a sešel se tam skvělý tým odborníků – učitelka, speciální pedagožka a asistentka pedagoga. Fungovalo to skvěle a myslím, že to mělo pozitivní přesah i pro ostatní děti, které se díky tomu učily užitečným sociálním dovednostem,“ konstatovala logopedka a speciální pedagožka.

 

Řešení pro každé dítě

Způsoby terapie dětí se specifickými vývojovými poruchami se liší podle typu dané poruchy. Ať jde o komplikované případy, nebo děti s pouze mírnými formami poruch, podle logopedky je vždy zásadní přístup a osobní nasazení rodičů. „Například u logopedických poruch rodiče přijdou jednou za měsíc k logopedovi, který dítě zkontroluje, zhodnotí stav a poradí vhodná cvičení, která mají rodiče s dětmi provádět každý den doma. Možná až 90 % práce s dítětem je na rodičích, bez jejich účasti to nefunguje,“ upozornila Mgr. Wagenknechtová. Podobně je tomu s prakticky všemi specifickými vývojovými poruchami. Když mají rodiče nasazení a zájem problém řešit, dodržují všechna terapeutická doporučení odborníků a snaží se docílit zlepšení, tak se stav jejich potomka obvykle skutečně zlepší, často velmi významně. Což dítěti se specifickou vývojovou poruchou může do budoucna velmi usnadnit život nejenom během školní docházky. Žádný univerzální postup, jak řešit potíže dětí s těmito poruchami a jejich integraci do předškolních a školních zařízení, však neexistuje. „Každé dítě je individualita, každá porucha je úplně jiná a navíc se může v čase měnit. Proto při péči o své dětské klienty upřednostňuji celostní přístup, který je individuálně zaměřený a snaží se daný problém řešit komplexně. Terapeutické metody se neustále rozvíjejí a pro každé dítě je možné najít řešení, které odpovídá všem jeho potřebám,“ uzavřela logopedka a speciální pedagožka Programu Health Plus.  

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti