Upravit stránku

Interna (pneumolog, dietolog)

Vnitřní lékařství je klíčový obor klinické medicíny. Zabývá se diagnostikou a léčbou onemocnění vnitřních orgánů dospělých osob a zastřešuje mnoho specializovaných lékařských podoborů. Internisté se však nesoustředí jen na léčbu vnitřních orgánů, ale na léčení člověka jako celku. Díky nejmodernějšímu diagnostickému vybavení zajišťujeme klientům většinu interních vyšetření přímo v prostorách kliniky Program Health Plus.

V rámci interní medicíny klientům zajišťujeme:

  • Komplexní preventivní prohlídky a podrobná fyzikální vyšetření
  • Diagnostiku a léčbu chorob vnitřních orgánů v mnoha specializovaných podoborech medicíny (alergologie, angiologie, diabelogogie, endokrinologie, gastroenterologie, genetika, hematologie, imunologie, kardiologie, nefrologie, revmatologie, …)
  • Základní i specializovaná interní vyšetření podle zdravotních potřeb klienta
  • Podrobné vyhodnocení rizikových faktorů a zajištění konzultací se specialisty

Naši specialisté:

Doc. MUDr. Jan Kábrt, CSc. (hlavní lékař)

MUDr. Kateřina Bičíková (vedoucí lékařka - interna, pneumologie)

MUDr. Hana Sýkorová

MUDr. Gabriele Kováčik

MUDr. Jaroslav Červinka

MUDr. Petr Šťastný

MUDr. Ludmila Vacíková