Upravit stránku

Klinika primární lékařské péče

Pro klienty z řad českých i zahraničních firem Program Health Plus nabízí specifický model lékařské péče pro zaměstnance. Jde o Primary Care Superlinic, tj. kliniku primární lékařské péče, kdy má firma k dispozici lékařskou ordinaci přímo na svém pracovišti. Firemní lékař zajišťuje organizaci komplexních lékařských služeb zahrnujících preventivní, diagnostickou, léčebnou i rehabilitační péči.

CÍLENÁ A DLOUHODOBÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ZAMĚSTNANCE MIMO JINÉ POMÁHÁ:

 • Snížit nemocnost pracovníků i délku jejich pracovní neschopnosti.
 • Předcházet pracovním úrazům a chorobám z povolání.
 • Zlepšit dlouhodobý zdravotní stav zaměstnanců.
 • Zvýšit spokojenost a loajalitu pracovníků, což snižuje jejich fluktuaci.
 • Podpořit motivaci, efektivitu a pracovní produktivitu zaměstnanců.
 • Pozitivně ovlivnit celkové obchodní výsledky firmy.

Zdravotní péče pro zaměstnance je velmi oceňovaným benefitem, který je možné úspěšně využít při náborovém marketingu. V případě zájmu lze zajistit lékařskou péči i pro rodinné příslušníky zaměstnanců firmy.

PODSTATA KLINIKY PRIMÁRNÍ PÉČE:

 • Zajištění cílené lékařské péče pro zaměstnance přímo na pracovišti. Firemní lékař pečuje o menší počet klientů než v běžné lékařské praxi (600–1 000 pacientů/klientů na jednoho lékaře namísto 1 800–2 200 klientů, což je obvyklý počet na praktického lékaře v ČR).
 • Lékař díky tomu může každému klientovi nabídnout mnohem více času a individuální péče, přizpůsobit se jejich časovým možnostem, nabídnout maximální informovanost a komplexní poradenství se zaměřením na rychlé vyřešení jeho zdravotních problémů a udržení dobrého zdravotního stavu.
 • Kromě péče firemního lékaře mají klienti k dispozici rovněž široké spektrum služeb elektronického zdravotnictví (eHealth) v rámci chytré mobilní aplikace HealthPlus.
 • Firemní lékaři jsou velmi dobře jazykově vybaveni a mohou zajistit vysoce kvalitní lékařskou péči také pro mezinárodní zaměstnance.
 • Za péči firemního lékaře nejsou od zaměstnanců firmy vyžadovány žádné doplatky, Program Health Plus naopak nabízí spektrum výhod a benefitů.

Z LÉKAŘSKÉHO POHLEDU NABÍZÍME:

Moderní ordinaci vybudovanou v prostorách Vaší firmy, vybavenou diagnostickou technikou a testovacími přístroji pro rychlou analýzu, která nevyžaduje odesílání vzorků do laboratoře a umožňuje provést testování v místě péče o pacienta.

Firemní lékař zajišťuje primární úroveň zdravotní péče, sekundární a terciární úroveň péče je organizována ve spolupráci s externími specialisty potřebných lékařských oborů. Při zájmu o přednostní objednání u specialisty lze zajistit urgentní termín vyšetření (za poplatek).

PRIMÁRNÍ ÚROVEŇ LÉKAŘSKÉ PÉČE:

 • Okamžitá lékařská péče „na místě“ v případě naléhavého stavu, jako je ztráta vědomí, záchvat, zranění, masivní krvácení atd.
 • Akutní péče o naléhavé zdravotní problémy, jako jsou onemocnění dýchacích cest, infekce močových cest, výrony a jiná menší traumata atd.
 • Zajištění lékařského vyšetření ve stejný den, nebo den následující (v případě vážných zdravotních problémů souvisejících s prací nebo potenciálně souvisejících s prací, jako jsou např. pracovní úrazy, expozice významným rizikovým faktorům, výrazné poruchy nálady v možné souvislosti s pracovním stresem apod.)..
 • Sledování a léčba chronických onemocnění (vysoký krevní tlak, cukrovka, bronchiální astma, bolesti zad, alergie… atd.).

PREVENTIVNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE:

 • Pravidelné preventivní prohlídky pro všechny věkové skupiny každé 2 roky, rozšířené laboratorní testování (krevní obraz, hladina glukózy, lipidový metabolismus, vyšetření funkce ledvin, jaterní testy, vyšetření moči).
 • Screening a monitorování širokého spektra případných zdravotních problémů, jako je hladina cholesterolu, triacylglycerolu, kyseliny močové atd.
 • Aktivní zajištění doporučených screeningových programů (test okultního krvácení, PSA test, funkce štítné žlázy) nebo sledování/doporučení screeningových programů (mamografie, cervikální screening/stěr z děložního čípku, kolonoskopie) pro vybranou populaci (dle pohlaví a věku, rodinné či osobní anamnézy).
 • Pravidelné a cestovní očkování (tetanus, hepatitida A a B, chřipka atd.).
 • Rozšířené konzultace a osobní trénink k vytvoření pozitivních změn životního stylu (odvykání kouření, hubnutí, zvládání stresu ap.).
 • Nabídku preventivní péče lze přizpůsobit konkrétním pracovním rizikům a potřebám zaměstnavatele a zaměstnanců.
 • V případě zájmu možnost zajistit služby psychoterapeuta či psychologa (za poplatek).

VÝHODY KLINIKY PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE:

 • Kliniku primární péče považujeme za velmi oceňovanou zaměstnaneckou výhodu, která výrazně šetří čas zaměstnanců při zajištění akutní i chronické lékařské péče.
 • Díky krátkým objednacím dobám a minimalizaci doby čekání v čekárně pracovníci výrazně více využívají preventivní prohlídky a programy a přicházejí v časných fázích onemocnění. Tím se zásadně snižuje nemocnost firemních zaměstnanců.
 • Ordinační doba lékaře může být nastavena podle požadavků firmy, lékař může být k dispozici i mimo běžnou pracovní dobu (1x–3x týdně).
 • Firemní lékař může kromě primární péče a koordinace sekundární a terciární péče zajistit i pracovnělékařské služby. Tím se zvyšuje pravděpodobnost identifikace všech potenciálně negativních faktorů souvisejících s prací, díky čemuž je možné účinněji předcházet případnému dopadu na zdraví zaměstnanců.
 • V případě zájmu můžeme pro děti zaměstnanců nabídnout komplexní péči pediatra.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ:

Součástí kliniky primární péče je široké spektrum služeb v rámci eHealth, tedy elektronického zdravotnictví. Klienti z řad firemních zaměstnanců mohou využívat chytrou mobilní aplikaci HealthPlus, která otevírá přístup do světa digitální medicíny a nabízí mnoho výhod.

 • Bezpečný přístup do elektronické zdravotní dokumentace klienta.
 • Přehled objednaných termínů vyšetření s včasným upozorněním přes notifikaci/SMS.
 • Rychlý přístup k výsledkům všech absolvovaných vyšetření.
 • Seznam dlouhodobě užívaných léků s dávkováním a příbalovými letáky.
 • Nejvyšší dostupné zabezpečení citlivých zdravotních dat.
 • Online chatovací služba a možnost videokonzultací s firemním lékařem.
 • Možnost řešení lehčích zdravotních obtíží na dálku bez osobní návštěvy lékaře (včetně předepsání eReceptu či eNechopenky i dalších potřebných el. potvrzení).

Více informací o mobilní aplikaci HealthPlus:
https://programhplus.cz/mobilni-aplikace

Více informací o chatovací službě a videokonzultacích s lékaři:
https://programhplus.cz/co-je-noveho/chatovaci-sluzba-a-videokozultace-s-lekari

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti