Upravit stránku

Komplexní zdravotní péče pro děti

Děti potřebují zvláštní pozornost a platí to hlavně v oblasti zdraví. Zajištění komplexní a především kvalitní lékařské péče je tak důležitým základem pro jejich zdravý život. Ať už jde o léčbu běžných dětských chorob, pravidelnou prevenci a očkování, péči o chrup, léčbu vad řeči, alergie či zajištění psychologické péče, Program Health Plus dětem poskytuje prakticky kompletní spektrum lékařských služeb na jediném místě.

Stejně jako jejich rodiče mají také děti k dispozici osobního lékaře, který koordinuje veškerou zdravotní péči se specialisty všech medicínských oborů. Naším cílem je zaručit jim osobní přístup, maximálně individuální péči a co nejpříjemnější průběh každé návštěvy polikliniky. A také pro děti vedeme digitální zdravotní dokumentaci.

Komplexní zdravotní péče musí být neustále dostupná, proto mají rodiče k dispozici  24hodinový call servis se zkušenými recepčními, jež zajišťují konzultaci s osobním lékařem, pohotovostní ošetření či výjezd lékaře za pacientem. Program Health Plus zajišťuje také případné hospitalizace, a to převážně v rámci špičkové Kliniky dětí a dorostu na Karlově, kde jsme vybudovali nadstandardní pokoje pro pohodlí našich malých klientů a jejich maminek.

Dětem nabízíme dva speciální zdravotní programy s různým rozsahem standardních a nadstandardních služeb.

Nové náplně programů platné pro smlouvy uzavřené od 1.1.2021

  Granát Junior
  • Pokrytí celého spektra diagnostické, léčebné, rehabilitační i preventivní péče ve všech klíčových medicínských oborech v rámci naší polikliniky či spolupracujících poskytovatelů a laboratoří
  • Organizace a zprostředkování komplexní zdravotní péče – 24hodinová služba recepce a pohotovostních lékařů / call servis
  • Osobní lékař (pediatr) – průběžné sledování zdravotního stavu dětského klienta i u spolupracujících ambulantních a nemocničních poskytovatelů
  • Garance termínu pro akutní vyšetření (interna/pediatrie) do 24 hodin
  • Vedení komplexní digitální zdravotnické dokumentace přístupné všem ošetřujícím lékařům i rodičům
  • Elektronické zdravotnictví eHEALTH s pohodlným přístupem přes klientskou zónu na PC nebo přes mobilní aplikaci HealthPlus
  • Žádné doplatky za péči hrazenou zdravotními pojišťovnami
  • Výrazné slevy na péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami
  • V případě nutnosti výjezd zdravotnického pracovníka po území hl. m. Prahy a do vybraných lokalit v okolí Prahy v ceně 5.000 Kč včetně DPH (nenahrazuje RZP)
  • Ústavní pohotovostní službu zajišťujeme v Nemocnici Na Homolce a na Klinice dětí a dorostu Na Karlově
  • Zajištění a sledování standardních preventivních prohlídek
  • Organizace transportu dětského klienta programu sanitním vozem do zdravotnického zařízení na základě pokynu ošetřujícího lékaře
  • V případě potřeby hospitalizace na Klinice dětí a dorostu Na Karlově nebo v dalších smluvních zdravotnických zařízeních
  • Aktivní sledování očkovacího kalendáře
  • Rozšíření očkování pro tuzemsko dle aktuálních benefitů
  • Laboratorní vyšetření prováděná přímo v ordinaci dle aktuálních benefitů
  Safír Junior
  • Pokrytí celého spektra diagnostické, léčebné, rehabilitační i preventivní péče ve všech klíčových medicínských oborech v rámci naší polikliniky či spolupracujících poskytovatelů a laboratoří
  • Organizace a zprostředkování komplexní zdravotní péče – 24hodinová služba recepce a pohotovostních lékařů / call servis
  • Osobní lékař (pediatr) – individuální a kontinuální sledování zdravotního stavu dětského klienta i u spolupracujících a nemocničních poskytovatelů
  • Garance termínu pro akutní vyšetření (interna/pediatrie) do 24 hodin
  • Servis v cizích jazycích – překladatelství (anglický a německý jazyk
  • Poskytnutí výpisu ze zdravotnické dokumentace v anglickém, německém a ruském jazyce
  • Vedení komplexní digitální zdravotnické dokumentace přístupné všem ošetřujícím lékařům i rodičům
  • Elektronické zdravotnictví eHEALTH s pohodlným přístupem přes klientskou zónu na PC nebo přes mobilní aplikaci HealthPlus
  • Žádné doplatky za péči hrazenou zdravotními pojišťovnami.
  • Výrazné slevy na péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami.
  • Výjezdy lékaře nebo zdravotního pracovníka po území města Prahy a do vybraných lokalit v okolí Prahy, 6 výjezdů ročně zdarma, jak v ceně 5.000,- Kč (nenahrazuje RZP)
  • Ústavní pohotovostní službu zajišťujeme v Nemocnici Na Homolce a na Klinice dětí a dorostu Na Karlově
  • Organizace rozšířených preventivních prohlídek (v častějších intervalech) zaměřených na sledování vývoje dítěte
  • V případě potřeby hospitalizace na Klinice dětí a dorostu Na Karlově nebo v dalších smluvních zdravotnických zařízeních.
  • Organizace transportu dětského klienta programu sanitním vozem do zdravotnického zařízení na základě pokynu ošetřujícího lékaře
  • V případě potřeby hospitalizace na Klinice dětí a dorostu Na Karlově nebo v dalších smluvních zdravotnických zařízeních.
  • Hospitalizace na nadstandardním pokoji zdarma v nemocnicích v celé České republice (5 dní ročně)
  • Aktivní sledování očkovacího kalendáře.
  • Rozšířené očkování pro tuzemsko, při cestě do zahraničí sestavení očkovacího plánu
  • Ošetření základní dentální hygieny 1× za rok zdarma.
  • Parkování na vlastním parkovišti polikliniky
  • Program Granát pro rodinného příslušníka na 3 měsíce se slevou 50% z aktuálního ceníku (1x ročně)
  • Další benefity dle aktuální nabídky