Upravit stránku

Komplexní zdravotní péče pro dospělé

Návštěva u doktora často nebývá zrovna příjemným zážitkem. Může být spojena se zdlouhavým čekáním v čekárně, neosobním přístupem lékaře a nepříliš individuální péčí. Program Health Plus si zakládá na tom, že klientům poskytuje to, co v běžných zdravotnických zařízeních chybí – špičkovou, maximálně komplexní a individuálně zaměřenou lékařskou péči v komfortním prostředí a bez zbytečných časových ztrát.

V rámci naší soukromé polikliniky klientům poskytujeme široké spektrum zdravotních služeb ve všech klíčových medicínských oborech. Od přesně cílené prevence přes odbornou ambulantní péči až po zajištění hospitalizací a rehabilitací. Lékařskou péči zajišťuje vynikající tým specialistů a každý z našich klientů má k dispozici svého osobního lékaře.

Klientům vedeme plně digitalizovanou zdravotní dokumentaci, do které mají neustálý přístup, takže mají aktuální přehled o svém zdravotním stavu, termínech prohlídek i výsledcích vyšetření. Cizojazyčným klientům zajišťujeme překlad všech dokumentů do mateřského jazyka.

Pro nepřetržité zajištění lékařské péče jsou k dispozici nonstop služby call-centra se zkušenými, jazykově vybavenými recepčními, které koordinují veškeré potřeby a požadavky související se zdravotním stavem klientů. Zajistí telefonickou konzultaci se službu konajícím lékařem, vyšetření na pohotovosti, návštěvu lékaře doma nebo převoz do nemocnice.

Nové náplně programů platné pro smlouvy uzavřené od 1.5.2021