Upravit stránku

PÉČE PRO DOSPĚLÉ

Návštěva u doktora často nebývá zrovna příjemným zážitkem. Může být spojena se zdlouhavým čekáním v čekárně, neosobním přístupem lékaře a nepříliš individuální péčí. Program Health Plus si zakládá na tom, že klientům poskytuje to, co v běžných zdravotnických zařízeních chybí – špičkovou, maximálně komplexní a individuálně zaměřenou lékařskou péči v komfortním prostředí a bez zbytečných časových ztrát.

V rámci naší soukromé polikliniky klientům poskytujeme široké spektrum zdravotních služeb ve všech klíčových medicínských oborech. Od přesně cílené prevence přes odbornou ambulantní péči až po zajištění hospitalizací a rehabilitací. Lékařskou péči zajišťuje vynikající tým specialistů a každý z našich klientů má k dispozici svého osobního lékaře.

Klientům vedeme plně digitalizovanou zdravotní dokumentaci, do které mají neustálý přístup, takže mají aktuální přehled o svém zdravotním stavu, termínech prohlídek i výsledcích vyšetření. Cizojazyčným klientům zajišťujeme překlad všech dokumentů do mateřského jazyka.

Pro nepřetržité zajištění lékařské péče jsou k dispozici nonstop služby call-centra se zkušenými, jazykově vybavenými recepčními, které koordinují veškeré potřeby a požadavky související se zdravotním stavem klientů. Zajistí telefonickou konzultaci se službu konajícím lékařem, vyšetření na pohotovosti, návštěvu lékaře doma nebo převoz do nemocnice.