Upravit stránku

Logopedie

Jde o speciální obor na pomezí medicíny a speciální pedagogiky, který se zaměřuje na problematiku narušených komunikačních schopností od drobných řečových vad až po masivní řečové poruchy. Kvůli složitosti češtiny se často objevují rozmanité problémy s výslovností, jako je například šišlání, ráčkování a koktání, vývojové vady řeči i specifické poruchy učení. Většinu poruch lze napravit, ideální je začít od dětství. Program Health Plus poskytuje dětem všechny typy logopedické péče od prevence a profylaxe (předcházení vzniku řečových vad), přes diagnostiku i odborné poradenství až po individuální tréninkové programy.     

V rámci logopedie dětským klientům zajišťujeme:

  • Komplexní logopedickou péči – prevenci, diagnostiku a terapii řečových vad a poruch
  • Tréninkové programy pro pomoc při specifických poruchách učení, soustředění atd.
  • Výchovné poradenství

Naše specialistka:

PaedDr. Dana Kutálková