Upravit stránku

Doc. MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.

Pediatrie

Vzdělání a odborná kvalifikace

1999 – 2005Lékařská fakulta UP v Olomouci, obor všeobecné lékařství, prospěla s vyznamenáním
2006 - 2013Doktorské studium biomedicíny, 2. LF UK a AV ČR, obor Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie. Téma dizertační práce: Prognóza akutní lymfoblastické leukémie u dětí v závislosti na nových klinicko-biologických faktorech; obhájeno 01/2013
2013Specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství
2022Jmenována docentkou na LF UP v Olomouci v oboru Pediatrie. Téma habilitační práce: Novel diagnostic and prognostic markers in pediatric non-malignant hematology (Nové diagnostické a prognostické znaky v dětské nemaligní hematologii)

Zaměstnání

1/2022Program Health Plus
2005 - 2012 Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol – sekundární lékařka
2006 – 2010 Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí FN Motol – pohotovostní služby
2009 – 2012CLIP - Laboratoř molekulární genetiky, Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol – vědecký pracovník
2013 - 2014Unicare Medical Center a Mediclinic a.s. – pediatr
2014Dětské oddělení, Kroměřížská nemocnice, a.s. – zástupkyně primáře
2014 - dosudDětská klinika LF UP a FN Olomouc – lékařka, odborná asistentka
2014 - dosudÚstav molekulární a translační Medicíny UP Olomouc – postdoc, výzkumný pracovník
2019 - 2020Dětská klinika LF UP a FN Olomouc – Garantka výuky oboru Dětské lékařství pro magisterský studijní program v anglickém jazyce (General Medicine)
2020 - dosud

Ústav lékařské genetiky LF UP a FN Olomouc – sekundární lékařka, odborná asistentka, garantka výuky oboru Lékařská genetika pro magisterský studijní program v anglickém jazyce (General Medicine)

2020 - dosudÚstav biologie LF UP - odborná asistentka

Členství v odborných společnostech

 • Pracovní skupina dětské hematologie ČHS ČLS JEP (PSDH) 
 • Diamond Blackfan Anemia International Collaboration Conference (DBA-ICC)

Vědecká činnost

 • 24 publikací v recenzovaných časopisech
 • 1 monografie (Trombocytopenie v dětském věku)
 • 73 příspěvků na konferencích dětské hematoonkologie, hematologie a pediatrie, z toho 37 zahraničních
 • Řešitelka a spoluřešitelka řady grantů, recenzentka grantů UK a MZ ČR
 • Školitelka doktorského studijního programu a studentské vědecké odborné činnosti 

Zájmy

 • Sportovní tanec
 • východní filozofie
 • hra na klavír
 • cestování

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti