Upravit stránku

MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.

Dětská endokrinologie

Odborné vzdělání

2008Udělen titul Ph.D. na LF UK v Plzni
2004Licence ČLK pro obor endokrinologie pro výkon funkce vedoucí lékař a primář v nestátním ZZ v oboru endokrinologie
2002Licence ČLK pro výkon lektora v lékařské praxi pro obor pediatrie
Licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor endokrinologie
1999Atestace z endokrinologie
1995Oprávnění I. stupně odborné způsobilosti k provádění akupunktury v rámci indikací a kompetencí oboru zakončeného atestací
1991Atestace I. stupně z pediatrie
1980-1986Fakulta dětského lékařství University Karlovy v Praze

Kurzy:

 • Postgraduální kursy v endokrinologii – aktivní účast – přednášející
 • Aktivní účast na domácích i mezinárodních endokrinologických sympoziích
 • 2005 - Evropský Endokrinologický kongres – aktivní účast Poster : „Objemy štítné žlázy u dospělé populace v ČR ve věku 18-65 let“

Zaměstnání

od 2010Program H Plus
od 2004Endokrinologický ústav – vedoucí odd. klinické endokrinologieod 2004 odborný asistent 3.interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze
2003-2004Endokrinologický ústav - zástupce vedoucího odd. klinické endokrinologie
od 1995lektorská činnost pro IPVZ – akreditace ke školení v sonografi i endokrinologických pacientů – sonografi e orbit, krku
od 1993Endokrinologický ústav v Praze na klinickém odd. – lékař endokrinolog, ambulantní a
sonografi cké vyšetřování oblasti krku a orbit dětí i dospělých
1986-1992Dětská klinika Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů ve Fakultní Thomayerově nemocnici – lůžkové odd. a specializovaná dětská endokrinologická ambulance

Členství v profesních společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • Česká pediatrická společnost
 • Česká endokrinologická společnost
 • Česká akupunkturistická společnost

Funkce v odborných společnostech:

 • 2010 - člen Akreditační komise na MZ ČR v oboru diabetologie a endokrinologie
 • od 2008 - člen Oborové komise 05 – Pediatrie a genetika Vědecké rady IGA MZ ČR
 • od 2006 - člen výboru České endokrinologické společnosti JEP

Ostatní profesní aktivity

 • Odborný garant Endokrinologického ústavu pro obor pediatrie pro zdravotní pojišťovny
 • Výzkumná činnost: Hlavní řešitel Grantového úkolu IGA 7370-3: 2003 – 2005 „Zhodnocení sonografických nálezů na náhodně vybraném vzorku dospělé populace ČR – stanovení norem objemu štítné žlázy“
 • Podíl na předchozích řešeních grantových úkolů EÚ : Hodnocení současné úrovně zásobení jódem a stavu štítné žlázy v České populaci a efektivity dosud přijatých opatření.
 • Publikační aktivita : recenzované domácí časopisy, Physiological Research (IF)

Jazykové znalosti

 • anglický jazyk, ruský jazyk

Zájmy

 • Lyžování, jízda na kole, vysokohorská turistika, cestování, kultura.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti