Upravit stránku
 • Proč jste se rozhodla stát lékařkou?
  V rodině jsem se setkala se zdravotnictvím a vždy se mi prostředí v nemocnici líbilo. Rozhodla jsem se studovat zdravotnickou školu, obor zdravotní laborant. V Hradci Králové jsem pak docházela pomáhat na neurochirurgickou kliniku, kde byla řada zajímavých pacientů i lékařů a sester. Až ke konci studia jsem se následně rozhodla pokračovat na lékařské fakultě.
 • Co je pro Vás na tomto povolání nejdůležitější?
  Soustředění na potíže, se kterými za mnou klienti přichází. Vždy se snažím vysvětlit klientům všechny možnosti léčby a bohužel někdy i to, že možnosti jsou omezené a s nežádoucími účinky. Ale zároveň vysvětluji také to, že se pro ně vždycky a za všech okolností snažíme udělat to nejlepší, co je v našich silách.
 • Jak by podle Vás měla vypadat ideální lékařská péče?
  Ideální lékařská péče je v rukou lékaře, praktika nebo osobního lékaře, který pacienta dlouhodobě sleduje, zná jeho zdravotní stav, dělá pravidelná preventivní vyšetření a po zralé úvaze odesílá pacienta ke specialistům. Osobní lékař by měl shromažďovat výsledky veškerých odborných vyšetření a vědět o léčbě, kterou navrhuje specialista.

MUDr. Marie Rašková

ORL

Odborné vzdělání

2009Specializovaná způsobilost v oboru otorinolaryngologie
1997Atestace v oboru otorinolaryngologie
1988-19943. Lékařská fakulta UK Praha, obor všeobecné a preventivní lékařství

Zaměstnání

od 2010Program H Plus

2009-2010

Centrum kochleárních implantátů pro děti FN Motol, Praha
1995-2009ORL, Ústřední vojenská nemocnice Praha
1994-1995ORL, Ústav leteckého zdravotnictví Praha

Členství v profesních společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Česká lékařská společnost JEP
 • Česká společnost otorinolarygologie a chirurgie hlavy a krku

Ostatní profesní aktivity

 • Pravidelná účast na odborných sjezdech a přednáškách ORL společnosti

Spoluautor přednášek:

 • Zkušenosti s blokovými krčními direkcemi - MUDr. Voldřich, MUDr. Mikolaj, MUDr. Rašková Výsledky léčby ca tonsil - MUDr. Voldřich, MUDr. Svárovský, MUDr. Rašková
 • 2009 - Foniatrická stáž v Medical Healthcom Praha
 • 2002 - Chirurgie slinných žláz Olomouc
 • 2000 - Kurz středoušní chirurgie Olomouc
 • 1997 - Endoskopický kurz ÚVN

Jazykové znalosti

 • Angličtina

Zájmy

 • literatura, sport, cestování