Upravit stránku

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Dětská gastroenterologie

Odborné vzdělání

19922. LF UK - Ultrasonografické sledování evakuace žaludku u dětí a dospívajících
1989

Dětská gastroenterologie
Licence v esofagogastroduodenoskopii, koloskopii, abdominální ultrasonografiim, umělé výživě a metabolické péči
Licence školitele v abdominální ultrasonografii
Licence primáře v oboru: pediatrie, dětská gastroenterologie a hematologie

1986Funkční kurz v organizaci a řízení zdravotnictví (ILF Praha)
1982Atestace pediatrie II. stupně (ILF Praha)
1979Atestace pediatrie I. stupně (ILF Praha)
1969-1975Fakulta dětského lékařství UK, Praha

Zaměstnání

od 2010Program H Plus
2008-2010Konziliář dětského oddělení Nemocnnice na Homolce
1996-2005Lázeňská léčebna Mánes - Karlovy Vary
1994Zástupce přednosty pro léčebnou péči
1978-2010

Sekundář, vedoucí odd., primář, konziliář dětské ORL a odděl. Dětské gynekologie, IV. Dětská klinika FN2 a 1. LF UK Praha
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK Praha: Ordinář pro gastroenterologie

1975-1977ÓUNZ Kolín: dětské oddělení, jeselský lékař, novorozenecké oddělení, obvodní dětský lékař (Kolín II, Červené Pečky, Ratboř)

Členství v profesních společnostech

  • předseda Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu České pediatrické společnosti
  • předseda správní rady Švejcarova nadačního fondu dětem - Karlov
  • externí expert SÚKL
  • revizní lékař - specialista Ústřední pojišťovny VZP pro pediatrické obory
  • člen akreditační komise MZ ČR pro obor dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, dorostové lékařství
  • člen redakční rady časopisu Pediatrie v praxi

Ostatní profesní aktivity

  • 1.LF UK: Klinika dětského a dorostového lékařství, Ústav sociální medicíny a medicínského práva, IPVZ: katedra pediatrie

Jazykové znalosti

  • Němčina, Angličtina, Ruština

Zájmy

  • sport, kultura