Upravit stránku

MUDr. Zdeněk Štěpánek

Ortopedie

Odborné vzdělání

1994Obhájení habilitační práce na I. LF UK na téma „Diagnosa a léčba některých určených poruch výživy“.
1982Obhájení kandidátské disertace s názvem práce „ Askorbová kyselina v hypofyse, její koncentrace a vztah k adenohypofysárním funkcím“.
1982Složení 2. atestace z vnitřního lékařství.
1979Složení 1. atestace z vnitřního lékařství.
1969-1975Absolvování medicíny cum laude na I. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Zaměstnání

od 2010Program H Plus
2009Primář interního odd. Clinicum Vysočany
2008-2009Lékař specialista III. Interní klinika VFN, Praha 2
2008Samostatně pracující lékař Nemocnice Na Homolce
2000-2007Primář Interního oddělení Nemocnice Na Homolce
1995-2000Vedoucí lékař Metabolické jednotky III. interní kliniky VFN UK
1995-2000Odborný asistent a od r. 1994 docent na III. interní klinice VFN UK
1978-1978Sekundární lékař III. Interní kliniky VFN UK
1975-1978Řádný aspirant Ústavu patologické fyziologie na I. LFUK v Praze

Ostatní profesní aktivity

  • Spoluorganizace a aktivní účast na mezinárodním lékařském kongresu ESPEN v Praze, 2007.
  • Školitel výkonu umělá výživa a metabolická péče s akreditací Interna – Nemocnice Na Homolce.
  • Více než 20 letá pedagogická práce s výukou mediků na I. LFUK a od r. 2000 externě na 3. LFUK.
  • Celkově více než 100 odborných publikací v domácích i zahraničních časopisech převážně s tematikou poruch metabolismu a výživy.
  • Odborné záliby – lékařská terminologie, spoluautor lékařského výkladového slovníku – „Lexicon Medicum“, nakl. Galén.

Jazykové znalosti

  • Angličtina – plynně
  • Ruština – komunikativní úroveň

Zájmy

  • Lyžování, jízda na kole, vysokohorská turistika, cestování, kultura.