Upravit stránku

MGR. Kateřina Weigertová

Vážení klienti Programu Health Plus, jako nový člen týmu naší kliniky bych Vás zde ráda informovala o rozsahu mé práce a možnostech pomoci. Primárně poskytuji poradenství, psychoterapii a diagnostiku dospělých. Zaměřuji se na citové a osobnostní potíže dospělých (obtíže v komunikaci, pocity osobního selhání, úzkosti, depresivní rozlady, psychosomatické komplikace). 

Nabízím pomoc při pocitech dlouhotrvající životní nespokojenosti, při obtížích se sníženým sebevědomím. Pracuji si pacienty s úzkostmi, depresivními a panickými stavy. Nabízím terapeutickou pomoc při osobnostních obtížích, tedy v situacích, kdy v důsledku zažitých neobvyklých či nežádoucích vzorců chování, myšlení nebo prožívání dochází k opakujícím se problémům. Nabízím pomoc při práci se stavy po traumatické zkušenosti v životě (úmrtí blízké osoby, zneužívání, apod.). Poskytuji psychodiagnostiku v rámci širší medicínské péče (diagnostika úzkostných a depresivních obtíží), diagnostika kognitivních funkcí (poruchy paměti, pozornosti, vizuospaciálních, exekutivních funkcí a rozhodovacích schopností apod.)

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FFUK, mám atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci v systematické psychoterapii.

Jsem absolventka akreditovaného psychoterapeutického výcviku v PCA (Person Centered Approach) u PCA Institutu Praha.

Mgr. Kateřina Weigertová klinický psycholog, terapeut