Upravit stránku

Program Health Plus mezi nejlepšími českými firmami

Španělský sál Pražského hradu předposlední listopadový den přivítal zástupce významných českých firem, společností a podniků, kteří přebírali ocenění v rámci 24. ročníku soutěže Českých 100 nejlepších. Mezi účastníky slavnostního večera byl také zakladatel Programu Health Plus, MUDr. Oldřich Šubrt, který převzal diplom v oborové kategorii „Informační a komunikační technologie“ za přínos v oblasti digitalizace medicíny.

„Ocenění vnímám jako významný úspěch a potvrzení skvělé práce celého týmu v Programu Health Plus, kde se již téměř 15 let snažíme zavádět nové technologie a moderní přístupy pro komplexní lékařskou péči o zdraví našich klientů,“ sdělil MUDr. Šubrt. Jedním z důvodu pro udělení diplomu právě v kategorii informačních a komunikačních technologií bylo vytvoření speciální mobilní aplikace HealthPlus, která uživatelům otevírá přístup do světa digitálního zdravotnictví a nabízí mnoho funkcí užitečných při péči o zdraví přímo v mobilním telefonu.

Hlasování 25 tisíc podnikatelů
Slavnostní událost tradičně spojenou s velkým galavečerem pořádá panevropská společnost Comenius pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci, která tímto způsobem oceňuje české firmy dosahující mimořádně úspěšných či společensky přínosných výsledků. V anketní soutěži letos hlasovalo zhruba 25 tisíc zástupců českých podniků, kteří rozhodovali nejen o výběru stovky společností zařazených do žebříčku Českých 100 nejlepších, ale také o firmách oceněných v rámci 8 různých oborových kategorií, o osobnostech v kategoriích „Lady Pro“ a „Gentleman Pro“ a také o vítězích mimořádné kategorie „30 let z ničeho kapitalistou“. Mezi třemi nejlepšími firmami soutěže se umístily Škoda Auto, ČEZ a Kooperativa pojišťovna.

Ocenění za rozvíjení eHealth
Program Health Plus se mezi oceněnými firmami objevil poprvé, a to nejen díky nové mobilní aplikaci, ale také kvůli dlouholeté snaze o rozvíjení eHealth, tj. elektronického zdravotnictví. „Digitalizace dává zdravotnictví obrovské možnosti, které pomáhají významně urychlovat a zkvalitňovat lékařskou péči a jsou přínosem pro klienty i lékaře. Proto se snažíme neustále zdokonalovat systém elektronického zdravotnictví naší kliniky, abychom mohli poskytovat lékařské služby srovnatelné s úrovní předních zdravotnických zařízení v zahraničí,“ vysvětlil zakladatel Programu Health Plus. V minulosti klinika zavedla také nový model zdravotní péče, tzv. Concierge Medicine pro jednotlivce i rodiny, která klientům zajišťuje komplexní služby osobních lékařů spolupracujících s širokým týmem specialistů. A nedávno představila i model Primary Care Superclinic pro firmy, který zajišťuje služby lékaře pro zaměstnance přímo na jejich pracovišti.