Upravit stránku

Program Health Plus na konferenci v Senátu PČR

V úterý 3. dubna se na půdě Senátu Parlamentu ČR uskutečnil již 3. ročník konference Péče o zdraví zaměstnanců spojené s předáním ocenění pro firmy, které aktivně pečují o zdraví svých pracovníků. Jedním z hostů byl také zakladatel Programu Health Plus MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., který představil možnosti, jak mohou zaměstnavatelé pozitivně ovlivnit zdraví svých zaměstnanců.

Konferenci s názvem Péče o zdraví zaměstnanců tradičně pořádala iniciativa Firma pro zdraví vedená Mgr. Yvonou Hartlovou, tentokrát pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Ing. Iva Bartáka. Mezi osobnostmi, kteří v rámci osvětové akce vystoupily, byli přední čeští odborníci, kromě MUDr. Oldřicha Šubrta z Programu Health Plus například epidemioložka prof. MUDr. Eva Králíková, ortoped MUDr. Petr Teyssler, Ph.D., dermatolog prof. MUDr. Petr Arenberger či odbornice na výživu prof. Ing. Jana Dostálová. A také zástupci firem, kteří se podělili o své zkušenosti z praxe. „Cílem iniciativy Firma pro zdraví je šířit osvětu o možnostech zdravotní péče o zaměstnance a jejích přínosech pro firmy i jejich pracovníky. České společnosti zatím nejsou příliš motivovány pečovat o zdraví zaměstnanců a tyto konference to mohou pomoci změnit,“ vysvětlil MUDr. Oldřich Šubrt, proč se rozhodl iniciativu podpořit. Dobrými příklady jsou společnosti Kaufland ČR, Česká pošta, DHL, EDWARDS, ept connector a Centrum sociální pomoci Vodňany, jimž bylo na konferenci uděleno speciální ocenění Firma pro zdraví.

Situace se postupně zlepšuje
V některých zahraničních zemích jsou firmy k péči o zdraví svých zaměstnanců motivovány ze strany státu, například ve formě nižších daní nebo snížení zdravotního pojištění. Důvodem je to, že cílená zdravotní péče o pracovníky různých profesí pomáhá snížit jejich nemocnost i délku pracovní neschopnosti, snižuje riziko vzniku nemocí z povolání a má pozitivní vliv také na jejich výkonnost i celkovou fyzickou a psychickou kondici. Což v důsledku prospívá firmám v podobě lepších pracovních výkonů a tedy i obchodních výsledků, ale rovněž státu ve formě nižších nákladů na zdravotnický systém. „Program Health Plus již více než 10 let organizuje lékařské služby pro firmy, kromě zdravotní péče zajišťujeme i poradenství o cílené prevenci nebo očkování. V porovnání se zahraničím však mnoho firem neumělo přínos zdravotní péče o zaměstnance docenit, a proto jí prakticky nevěnovalo pozornost. Iniciativu Firma pro zdraví proto velmi vítáme, pomáhá informovat firmy, státní úředníky i veřejnost,“ sdělil zakladatel Programu Health Plus MUDr. Oldřich Šubrt. Letošní ročník konference ukázal, že se situace postupně zlepšuje, a to nejen na příkladu oceněných firem, ale také na přístupu ministerstva zdravotnictví. Náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová PhD. totiž v průběhu konference naznačila, že by se v budoucnu mohlo jednat o daňových úlevách pro firmy, jež pracovníkům zajistí preventivní zdravotní péči nad rámec zákonem daných povinností.