Upravit stránku

Mgr. Petra Švarcová

Fyzioterapie

Odborné vzdělání

1985-89studium na gymnáziu v Praze 10, Voděradské ulici, maturitní zkouška/td>
1989-91dvouleté nástavbové studium na SZŠ, Alšovo nábřeží, obor: rehabilitační pracovník, odborná maturitní zkouška
1993-99magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK se zaměřením na funkční poruchy hybného systému, v květnu 1999 ukončené státní závěrečnou zkouškou
2014-17FTN Praha 4 – Krč, Neurologická klinika IPVZ (částečný úvazek při studiu)

 

Zaměstnání

1.10.1991–31.8.1993Poliklinika Budějovická, dětská neurorehabilitace
1.2.–30.6.1995FN Motol, dětská část (částečný úvazek při studiu)
8.1.–31.5.1996FTN Praha 4 – Krč, Neurologická klinika IPVZ
16.1.1997–16.5.1998FTN Praha 4 – Krč, Neurologická klinika IPVZ (částečný úvazek při studiu)
16.6.–31.12.1999Domov Sue Ryder, Fyzioterapie
1.1–31.8.2000Institut klinické a experimentální medicíny, pracoviště klinické rehabilitace
2.10.2000–30.6.2003FTN Praha 4 – Krč, Neurologická klinika IPVZ
1.9.–11.11.2003Santé s.r.o., Rehabilitační centrum
15.11.2003–31.7.2004FN Motol, Klinika rehabilitace
1.8.2004–30.4.2007Santé s.r.o., Rehabilitační centrum
1.5.2007–31.12.2011O. G. Group Medical Centre, Fyzioterapie
2.1.2012–30.4.2016Rehamed Praha, Centrum rehabilitační medicíny
1.5.2016–dosudOddělení dětské rehabilitace, MUDr. J. Haubnerová

 

Ostatní profesní aktivity

Odborné kurzy a stáže:

 • Kurz Aktivační systém reflexní lokomoce: kurz A – C, rozsah 240 hodin, ukončení 22. 5. 1998, potvrzení o účasti,
 • Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému: ukončen 16. 1. 1999, získání osvědčení,
 • Kurz Forma-funkce-facilitace: 8. 7. 2001, získání osvědčení,
 • Víkendový kurz metoda McKenzie: 21. 4. 2002, potvrzení o účasti,
 • Kurz Terapie skolióz dle Schrothové: 14. 3. 2004, potvrzení o absolvování,
 • Kurz Vývojová kineziologie v manuální medicíně, 30. 11. 2003 a 23. 5. 2004, potvrzení o absolvování,
 • Kurz Senzomotorická stimulace: 25. – 26. 10. 2006 a 6. -7. 3. 2007, potvrzení o absolvování
 • Víkendový kurz Neinvazivní laserová terapie: 26. - 27. 1. 2007, potvrzení o absolvování,
 • Kurz Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu: 24. 11. 2007, potvrzení o účasti
 • Odborná stáž ve Fakultní nemocnici Ostrava: Odborná stáž v konzervativní terapii dysfunkcí dolních cest močových se zaměřením na fyzioterapii močové inkontinence, 3. – 4. 12. 2007, potvrzení o účasti,
 • Kurz Stabilizace páteře - teorie, 10. 6. 2008; praxe, 7. 6. 2011, obě části: potvrzení o účasti,
 • Kurz Role fyzioterapie v komplexní péči o inkontinentní pacienty, 13. 12. 2008, potvrzení o účasti,
 • Certifikovaný kurz Léčba funkční ženské sterility podle L. Mojžíšové, říjen 2008 - červen 2009, získání osvědčení,
 • Certifikovaný kurz: Fyzioterapie inkontinentních pacientů - Ostravský koncept, FN Ostrava - Poruba, 11. - 12. 9. 2010
 • Inovační kurz: Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů, 7. - 9. 1. 2011, potvrzení o účasti
 • Certifikovaná kurz MDT (McKenzie) – část A, 27. 4. - 30. 4. 2012, osvědčení
 • Certifikovaná kurz MDT (McKenzie) – část B, 9. 11. - 12. 11. 2012, osvědčení
 • Certifikovaná kurz MDT (McKenzie) – část C, 8. 11. - 11. 11. 2013, osvědčení
 • Odborný kurz Aplikační techniky ve fyzikální terapii - 19. 9. 2015 - Mgr. Urban, osvědčení
 • Kurz Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie, 30.1. - 5. 2. 2016, certifikát o absolvování základního kurzu.
 • Certifikovaný kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému, certifikát – získání zvláštní odborné způsobilosti - 12. – 16. 12. 2016.
 • Certifikovaný kurz Vojtovy metody – část A, březen 2017
 • Certifikovaný kurz Vojtovy metody – část B, říjen 2017. Mezinárodní certifikát při úspěšném ukončení části C a složení zkoušky bych měla získat v srpnu 2018.

Pravidelná účast na odborných fyzioterapeutických konferencích.

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Fyzioterapeut pod registračním číslem 024-0001-8621.

Jazykové znalosti

 • Angličtina – aktivně - FCE
 • Němčina – spíše pasivně – dlouho nepoužívám

Zájmy

 • s manželem veteránismus
 • kultura
 • literatura
 • turistika
 • zahrada