Upravit stránku

Pracovně lékařské služby

Program Health Plus firmám poskytuje také pracovně lékařské služby (závodní péči).

Náklady za tyto služby jsou daňově uznatelným základem.

Základní pravidla pracovně lékařských služeb:

 • Zaměstnavatel má podle ustanovení zákoníku práce povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
 • Cílem je ochrana zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví související s výkonem práce.
 • Na zajišťování pracovně lékařských služeb spolupracují personalista s lékařem pracovně lékařských služeb.
 • Zdravotní stav zaměstnanců je sledován systémem lékařských prohlídek zahrnutých do pracovně lékařské služby.
 • Posuzování zdravotní způsobilosti k práci provádí výhradně lékař pracovně lékařské služby. Tam, kde posouzení pracovní činnosti vyžaduje odborné vyšetření, vysílá zaměstnance k příslušným specialistům.
 • Svobodná volba lékaře je u pracovně lékařské služby vyloučena.
 • Zaměstnanci jsou povinni se podrobit prohlídce pracovně lékařské služby.

Vyšetření zdravotního stavu při preventivní lékařské prohlídce uzavře lékař závodně preventivní péče jednoznačným posudkem:

 • schopen navrhovaného druhu práce
 • neschopen navrhovaného druhu práce
 • schopen navrhovaného druhu sjednané práce jen za určitých podmínek.
 • V případě způsobilosti k výkonu práce za určitých podmínek uvede lékař pracovně lékařských služeb výsledek preventivní prohlídky spolu s omezujícími podmínkami do formuláře „Žádost o lékařskou prohlídku“.
 • Posuzující lékař může u pravidelných lékařských preventivních prohlídek platnost posudku zkrátit s ohledem na zdravotní stav, který by mohl omezit zdravotní způsobilost posuzovaného zaměstnance k práci.
 • S výsledkem prohlídky seznámí lékař pracovně lékařský služeb vždy příslušného zaměstnance, personalistu a vedoucího pracoviště, kde zaměstnanec vykonává práci.

Preventivními prohlídkami jsou:

 •   vstupní prohlídka
 •   periodická prohlídka
 •   mimořádná prohlídka
 •   výstupní prohlídka
 •   následná prohlídka

Povinnosti pracovníků:

 • Zaměstnanci jsou povinni podrobit se preventivním lékařským prohlídkám v určeném zařízení pracovně lékařské služby a v určených termínech na výzvu vedoucího pracoviště nebo personalisty.
 • Doloží určenému lékaři pracovně lékařských služeb zdravotní dokumentaci od svého praktického lékaře nebo výpis z této dokumentace nejpozději v den konání preventivní prohlídky
 • Jsou povinni zúčastnit se výstupní a následné preventivní lékařské prohlídky v souladu s rozhodnutím OOVZ, pokud vykonávali rizikové práce.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti