Upravit stránku

Pro pohyb bez bolesti a omezení

Bolesti, poruchy či onemocnění pohybového aparátu dokážou lidem pořádně znepříjemnit život. S ortopedem Programu Health Plus, Doc. MUDr. Vladislavem Mrzenou, CSc. jsme se proto zaměřili na nejčastější ortopedické problémy u dětí i dospělých.

 

Ortopedie zná mnoho různých diagnóz. S jakými problémy vás klienti navštěvují nejčastěji?

Ortopedie se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou chorob a poruch pohybového aparátu, kterých existuje skutečně mnoho. V rámci dětské ortopedie je významná péče o vývoj nohy. U dětí se mohou vyskytovat některé vrozené vady, během růstu se často objevuje například vadné držení těla, skolióza či další poruchy. U dospívajících dívek, které jsou velmi somaticky vyspělé, se mohou objevovat i juvenilní formy tzv. vybočeného palce. Proto u dětí průběžně sledujeme jejich vývoj, zda probíhá správně. Pokud se začne projevovat nějaká abnormalita, tak se snažíme vývoj navrátit do správných kolejí. 

 

A jaké obtíže nejvíce trápí dospělé?

U dospělých je hlavním problémem artróza. U žen se daleko dříve projevuje problematika artrózy kolene a samozřejmě také artróza kyčle, která se u žen a mužů vyskytuje přibližně stejně často. V případě artrózy se zabýváme hlavně tím, aby to onemocnění neprogredovalo, jde tedy o to zastavit jeho rozvoj. Využívají se k tomu preparáty nazývané chondroprotektiva, které podporují výživu kloubní chrupavky. Pokud se nemoc příliš rozvine, je často zapotřebí provést chirurgický zákrok. Kromě artrózy se v ortopedii často řeší rovněž následky různých poúrazových, pooperačních či pozánětlivých stavů a mnohé další problémy. 

 

Projevuje se artróza jen u dospělých, nebo také u dětí?

Medicína rozlišuje dva různé typy artrózy. Tzv. primární artrózu je možné označit za projev biologického stárnutí. Její vznik ovlivňují různé faktory, například somatotyp daného jedince, jeho způsob života, stupeň osteoporózy kostí a mnoho dalších faktorů. Vzhledem k tomu, že všichni lidé biologicky stárnou, se primární artróza v pozdějším věku může projevit prakticky u každého. Někteří lidé mají pro vznik artrózy dispoziční předpoklady, nemoc v jejich rodině propuká dříve a může se rozvíjet rychleji. Pak existuje tzv. sekundární artróza, která vzniká na základě nějakého poškození, třeba vrozené vady, úrazu nebo pozánětlivého stavu. Nemoc se tak může projevit v jakémkoli věku. V rámci ortopedické péče o děti i dospělé se zaměřujeme na to, aby k rozvoji artrózy nedošlo, případně abychom zastavili její rozvoj a omezili následky. 

 

Jaké spektrum služeb klientům Programu Health Plus v rámci ortopedie nabízíte?

V rámci naší ambulance poskytujeme téměř kompletní spektrum ortopedické péče pro děti i dospělé. Pokud je potřeba nějaký operační zákrok, tak naše klienty doporučujeme na vhodné specializované pracoviště a potom se staráme o doléčení, když to lze provádět ambulantně. V rámci péče o děti velmi úzce spolupracujeme s Klinikou dětské a dospělé ortopedie a traumatologie ve Fakultní nemocnici v pražském Motole, z níž jsem vzešel a kde stále působím jako konzultant. Obecně lze říci, že jsme schopni klientům zajistit veškerou odbornou péči, kterou potřebují, a to včetně mezioborové péče.

 

Odborníci upozorňují, že mnoho ortopedických problémů je způsobeno tím, že lidé mají stále méně pohybu, a to již od dětství...

Jistě, častým následkem jsou třeba bolestivé páteřní syndromy a svalová hypotrofie, v zásadě jde o projevy snížené odolnosti vertikálního systému. Velkou roli hraje obezita, ale škodlivé jsou i různé excesy, kdy se netrénovaný člověk pokouší o příliš náročnou sportovní či fyzickou aktivitu, na kterou jeho tělo není připraveno. Třeba když lidé, kteří se příliš často nehýbají, chtějí uběhnout 10 kilometrů bez předchozí přípravy. Jejich tělo se tak extrémně přetěžuje a může snadno dojít ke zranění nebo k poruše pohybového aparátu. Je důležité pohybovou soustavu nepřetěžovat, jednorázově a bez tréninku se člověk spíše fyzicky poškodí.

 

Mnoho lidí, které trápí akutní nebo chronické bolesti pohybového aparátu, to často řeší léky proti bolesti, což dlouhodobě není optimální. Jak by měl člověk poznat, že je čas navštívit odborníka a neřešit problém analgetiky? 

Lékaře je určitě vhodné navštívit co nejdříve. Analgetika překryjí projevy bolesti i důvod, proč se ty bolesti projevují, ale příčinu problému nijak neřeší. Dnes je bohužel taková doba, že lidé mnohdy nemají čas starat se o své zdraví, musejí neustále fungovat a proto si raději vezmou pilulku. Odborná pracoviště jsou také často přetížená a někteří lidé tam nejdou, protože se obávají, že tam budou sedět celý den, pak je doktor vyřídí za 5 minut a stejně jim předepíše lék proti bolesti. V případě některých pracovišť je to možná pravda. Ale v Programu Health Plus máme velkou výhodu, že máme na naše klienty vždy dostatek času. Čas na to, promluvit si s pacientem jako člověk s člověkem, poznat jeho potřeby a problémy, zjistit vše důležité a díky tomu provést opravdu kvalitní diagnostiku. Osobně věřím, že velkou část terapeutického úspěchu tvoří vždy laskavost a osobní přístup, důvěra mezi pacientem a lékařem, kterou lze vybudovat jen osobním kontaktem.

 

Když k vám přijde klient, který například trpí bolestmi zad, jak probíhá diagnostika?

Díky rozvinutí mnoha zobrazovacích metod máme dnes diagnostiku poměrně usnadněnou. Když jsem v oboru ortopedie začínal, byl k dispozici pouze nativní rentgen a tzv. hloubkový rentgen. A to bylo vše. Dnes máme k dispozici například ultrazvuk, výpočetní tomografii (CT) či magnetickou rezonanci (MRI), která dokáže zobrazit také měkké tkáně. Rozvoj moderních zobrazovacích metod přinesl do ortopedie skutečně velký pokrok. Kromě toho samozřejmě při diagnostice využíváme také klasické zjišťování osobní a rodinné anamnézy, fyziologické vyšetření a nativní rentgenový obraz, který pro diagnostiku mnoha problémů naprosto stačí.

 

Existují nějaká obecná doporučení v oblasti prevence proti ortopedických problémům? 

Klíčové je navštěvovat pravidelné preventivní prohlídky, a to zvláště v případě dětí. Součástí

pediatrické péče je i pravidelné vyšetření pohybového systému. Zkušený pediatr může včas odhalit případné odchylky a doporučit specializovanou péči ortopeda, který pomůže vývoj navrátit do správného směru. Jako příklad mohu uvést tzv. idiopatickou skoliózu, což je velmi zákeřné onemocnění, jež vzniká z neznámé příčiny a příchod nemoci není provázen žádnými zjevnými příznaky. Proto může choroba zůstat dlouho neodhalena. Objevuje se především u velmi štíhlých až astenických dívek, u chlapců se vyskytuje mnohem méně. Dospívání je velmi choulostivá doba, kdy se dívky často nechtějí odhalovat ani před svými rodiči, v koupelně se zamykají a nikdo si dlouho ničeho nevšimne. V některých případech se tak na skoliózu přijde úplnou náhodou. To už však nemoc může být rozvinutá a způsobit výrazné zakřivení páteře, takže je terapie mnohem náročnější. Proto je tak důležité nezanedbávat u dětí pravidelné preventivní prohlídky.   

 

Pokud je skolióza odhalena až po delší době, dá se stav ještě napravit?

Pokud se skolióza projeví, tak už nikdy zcela nevymizí. Léčebným úspěchem v tomto případě je, pokud se podaří zabránit progresu choroby, který může dítě somaticky zohyzdit. Proto je dobré vznik nemoci zachytit včas. Rodiče by měli svým dětem věnovat pozornost a sledovat, jak se vyvíjejí, aby mohli odhalit případné abnormality a začít situaci co nejdříve řešit.

 

Doporučíte nějaké rady pro prevenci u dospělých a seniorů?

Důležité je předcházet artróze, protože ta člověka hendikepuje a způsobuje bolesti. V dnešní době se u pacientů stále více vyskytují i bolestivé vertebrogenní, tj. páteřní problémy, které jsou způsobeny častým sezením u počítače, špatným nastavením pracovní plochy a podobně. V mnoha případech tak dochází k předsunutí hlavy či vzniku tenisového lokte při nadměrném používání počítačové myši, ale i k dalším problémům. Obecně lze říci, že v různých profesích může docházet k nadměrnému zatěžování různých částí pohybového systému a často chybí dostatečná kompenzace tohoto zatížení. U mužů mnohdy vznikají potíže kvůli příliš častému sezení v autě, které jsou spojené s propadlými zády, hyperkifózou či oslabením břišní stěny. V pracovní oblasti je vždy užitečné upravit pracovní prostředí tak, aby odpovídalo správnému nastavení, a hlídat si také správný posed nebo postoj. Obecně platí, že každá zátěž trvalejšího charakteru by měla mít odpovídající kompenzaci. V tomto ohledu je samozřejmě přínosná rada od někoho, kdo fungování pohybového systému rozumí, například od fyzioterapeuta, ortopeda či rehabilitačního lékaře. Lidé by se neměli bát zeptat odborníka. Číst články na internetu je možná zajímavé, ale záleží na tom, kdo je napsal a nakolik jsou důvěryhodné. Každý člověk navíc potřebuje individuální radu, s tím vám článek na internetu nepomůže.

 

Děkujeme za rozhovor.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti