Upravit stránku

Psychologie

Psychologické potíže různého charakteru trápí stále větší část populace, psychologie se proto stala velmi důležitou součástí moderní medicíny. Jde o vědu studující lidské chování, psychické procesy a stavy a jejich vliv na funkce lidského organismu. Řeší řadu psychických problémů od chorobných strachů (fóbií) a stresových poruch přes nebezpečnou anorexii a bulimii až po poruchy soustředění či spánku. Pro zajištění dobrého duševního zdraví našim klientům nabízíme kompletní psychologickou péči – psychodiagnostiku, systematickou psychoterapii i psychologické poradenství.

V rámci psychologie klientům zajišťujeme:

  • Odbornou psychodiagnostiku a individuální psychoterapii
  • Řešení různých typů psychických obtíží (depresivní a panické stavy, úzkosti, psychosomatické komplikace atd.)
  • Psychologické konzultace v oblasti komunikace a mezilidských vztahů (pracovní, partnerské i rodinné)
  • Zmapování stresové zátěže a stress management, prevenci syndromu vyhoření
  • Pomoc při zvládání náročných životních situací a traumatických životních zkušenostech (úmrtí blízké osoby apod.)
  • Poradenství při psychických problémech včetně zajištění návazné péče
  • Nácvik relaxačních technik
  • Poradenství v oblasti osobního rozvoje

Naši specialisté:

Mgr. Kateřina Weigertová

Mgr. Radovan Hrubý