Upravit stránku

Program Safír 21

jsme průvodci Vašeho zdraví - aktivní řízení zdravotního stavu
Co získáte s programem Safír 21?

Personalizovaná zdravotní péče – 24hodinová služba recepce a pohotovostních lékařů včetně možnosti telefonické konzultace a výjezdu lékaře nebo zdravotnického pracovníka po území města Prahy a do vybraných lokalit v okolí Prahy 6x ročně (nenahrazuje RZP).

Garance termínu pro akutní vyšetření (internistou nebo praktickým lékařem) do 24 hodin.

Konzultace se spolupracujícími ambulantními specialisty, diagnostickými pracovišti a nemocnicemi za účelem zlepšení a vyšší efektivity poskytování komplexní zdravotní péče, sledování zdravotní péče probíhající na těchto pracovištích. Spolupráce a výměna relevantních zdravotních informací v rámci pohotovostních služeb v Nemocnici Na Homolce.

Použití ověřených expertních systémů k analýze klientských dat a sledování klientů dle dispenzárních skupin.

Sledování rizika rozvoje onemocnění v rámci dlouhodobých analýz vývoje sledovaných hodnot v rámci sekundární prevence.

Poskytnutí výpisu ze zdravotnické dokumentace v anglickém a německém jazyce.

Široké spektrum preventivních vyšetření / Individualizovaná rozšířená preventivní prohlídka

 • Komplexní vyšetření internistou
 • EKG vyšetření
 • Biochemické vyšetření krve: Na, K, Cl, P, Fe, Mg, bilirubin, ALT, AST, ALP, GMP, urea, kreatinin, celková bílkovina, albumin, kyselina močová, amyláza, glykémie, cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceridy, CRP, TSH
 • Hematologické vyšetření krve: KO + diff, FW
 • Hemokoagulační vyšetření krve: APTT, Quick
 • Stanovení krevní skupiny
 • Chemické vyšetření moči a močového sedimentu

Ženy do 40 let:

 • Gynekologické vyšetření
 • Dermatologické vyšetření – kontrola kožních znamének

Ženy nad 40 let:

 • Sonografické vyšetření břicha
 • RTG srdce + plíce dle konzultace s lékařem
 • Mamografické vyšetření
 • Gynekologické vyšetření
 • Dermatologické vyšetření – kontrola kožních znamének
 • ORL vyšetření – prevence nádorového onemocnění v oblasti dutiny ústní, hltanu a hrtanu u kuřáků
 • Vyšetření kostního metabolismu – hladina vápníku, parathormonu a vitamínu D v krvi, v případě potřeby kostní denzitometrie
 • Onkogenní markery – CEA, AFP, Ca 19-9, Ca 125, Ca 15-3, PIVKA II
 • FOB test

Muži nad 40 let:

 • Sonografické vyšetření břicha
 • RTG srdce + plíce dle konzultace s lékařem
 • Dermatologické vyšetření – kontrola kožních znamének
 • Dermatologické vyšetření – kontrola kožních znamének
 • ORL vyšetření – prevence nádorového onemocnění v oblasti dutiny ústní, hltanu a hrtanu u kuřáků
 • Hladina hormonů v krvi – testosteron, dehydroepiandrosteron
 • Vyšetření kostního metabolismu – vitamín D v krvi
 • Onkogenní markery – CEA, AFP, Ca 19-9, Ca 125, Ca 15-3, PIVKA II
 • FOB test

Celé spektrum očkování pro tuzemsko i zahraničí dle připraveného individuálního očkovacího plánu:

 • Očkování proti klíšťové encefalitidě, proti chřipce, proti hepatitidě A+B, proti hepatitidě A, proti hepatitidě B, proti pneumokokovému onemocnění, očkování rozšířené o složku proti černému kašli.

Rychlá laboratorní diagnostika přímo v ordinaci lékaře nebo při návštěvní službě:

 • Peptest - inovativní test žaludečního refluxu
 • CRP – test k rozlišení bakteriální a virové infekce
 • INR – rychlý monitoring antikoagulační léčby (Warfarin)
 • STREP A – rychlý test k detekci Streptokoků
 • Glykémie – zjištění hladiny glukózy v krvi
 • URI TEST – rychlá kompletní močová analýza
 • Glykovaný hemoglobin – ukazatel dlouhodobé glykémie

Další testy nehrazené z veřejného či komerčního zdravotního pojištění:

 • Vyšetření genomu (cílené genetické vyšetření)
 • LBC cytologie (citlivější metodika detekce prekanceróz)
 • OCT – vyšetření očního nervu a sítnice
 • Vyšetřovací metody a testování vztahující se k onemocnění Covid-19 1x ročně

Infúze, zdravotnické prostředky a léčebné procedury:

 • Neodolpasse inf. (analgetická infúze) 5x ročně
 • Vysokodávkový vitamín C v infúzi 4x ročně
 • Odlehčená sádra na základě doporučení lékaře

Elektronické zdravotnictví eHEALTH s pohodlným přístupem přes klientskou zónu na PC nebo přes mobilní aplikaci HealthPlus obsahující:

 • Komplexní zdravotní dokumentaci a laboratorní vyšetření přístupné všem ošetřujícím lékařům i klientovi
 • Přehled komplexní medikace a propojení s aplikacemi eRecept a eNeschopenka, doplněné o informace o účincích a vedlejších příznacích léků vydávané SÚKL pro zlepšení správného používání léčiv a předcházení komplikací
 • Grafické vyjádření měřených zdravotních hodnot v čase k zvýšení efektivity léčebných opatření u jednotlivých klientů
 • Online chatovací služby a videonávštěvy umožňující plně nahradit kontrolní vyšetření, což zvyšuje dostupnost a větší efektivitu takto poskytované zdravotní péče
 • Videonávštěvy v ordinacích lékaře umožňující plně nahradit kontrolní vyšetření
 • Telemetrii (měření zdravotních hodnot na dálku), k zpřesnění diagnostického procesu

Poskytování dalších zdravotních služeb za zvýhodněných podmínek:

 • Základní dentální hygiena 1x ročně
 • Fyzioterapie 4x/6 měsíců
 • Výživové poradenství
 • Hospitalizace na nadstandardním pokoji 5x ročně

Poskytování dalších zdravotních služeb za zvýhodněných podmínek dle aktuálního ceníku:

 • Korektivní a kosmetická dermatologie

Výhody pro rodinné příslušníky:

 • Možnost využití zdravotní služby program Granát 21 pro rodinného příslušníka na tři měsíce 1x ročně za zvýhodněnou cenu.