Upravit stránku

Program Safír Junior

jsme průvodci vašeho zdraví – aktivní řízení zdravotního stavu
Co získáte s programem Safír Junior?

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

 • Pokrytí celého spektra diagnostické, léčebné, rehabilitační i preventivní péče ve všech klíčových medicínských oborech v rámci naší polikliniky či spolupracujících poskytovatelů a laboratoří
 • Organizace a zprostředkování komplexní zdravotní péče – 24hodinová služba recepce a pohotovostních lékařů / call servis / online chatovací služba
 • Osobní lékař (pediatr) – individuální a kontinuální sledování zdravotního stavu dětského klienta i u spolupracujících ambulantních a nemocničních poskytovatel
 • Garance termínu pro akutní vyšetření (interna) do 24 hodin
 • Výjezdy lékaře nebo zdravotního pracovníka po území města Prahy a do vybraných lokalit v okolí Prahy, 6 výjezdů ročně zdarma, jinak v ceně 5.000,- Kč (nenahrazuje RZP)
 • Vedení komplexní digitální zdravotní dokumentace přístupné všem ošetřujícím lékařům i rodičům dětského klienta
 • Elektronické zdravotnictví eHEALTH s pohodlným přístupem přes klientskou zónu na PC nebo přes mobilní aplikaci HealthPlus nabízí:
  • Komplexní zdravotní dokumentaci a laboratorní vyšetření
  • Termíny vyšetření propojené s osobním kalendářem
  • Přehled komplexní medikace, eRecept, eNeschopenka
  • Grafické vyjádření měřených zdravotních hodnot v čase
  • Online chatovací službu s administrativní a zdravotní podporou
  • Videonávštěvy v ordinacích lékaře umožňující plně nahradit kontrolní vyšetření
  • Telemetrii (měření zdravotních hodnot na dálku)
  • Aktuální zdravotnické informace dle dispenzárních skupin
 • Servis v cizích jazycích – překladatelství (anglický a německý jazyk)
 • Poskytnutí výpisu ze zdravotnické dokumentace v anglickém, německém a ruském jazyce
 • Žádné doplatky za péči hrazenou zdravotními pojišťovnami
 • Výrazné slevy na péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami
 • Parkování na vlastním parkovišti kliniky Program Health Plus
 • Zajištění ústavní pohotovostní služby v Nemocnici Na Homolce a Na Klinice dětí a dorostu Na Karlově

PROHLÍDKY / LÉKY

 • Organizace rozšířených preventivních prohlídek (v častějších intervalech) zaměřených na sledování vývoje dítěte
 • Slevy a úhrada léků, zdravotních pomůcek a dalších léčebných úkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami, které považujeme pro klienty za přínosné (viz. aktuální benefity)

HOSPITALIZACE

 • Organizace transportu dětského pacienta sanitním vozem do zdravotnického zařízení na základě pokynu ošetřujícího lékaře
 • V případě potřeby hospitalizace na Klinice dětí a dorostu Na Karlově nebo v našich smluvních zdravotnických zařízeních

OČKOVÁNÍ

 • Aktivní sledování očkovacího kalendáře
 • Rozšířené očkování pro tuzemsko, při cestě do zahraničí sestavení individuálního očkovacího plánu (viz. aktuální benefity)

DALŠÍ SLUŽBY

 • Široké spektrum benefitů dle aktuální nabídky