Upravit stránku

Program Safír Junior 21

jsme průvodci vašeho zdraví – aktivní řízení zdravotního stavu
Co získáte s programem Safír Junior 21?

Personalizovaná zdravotní péče – 24hodinová služba recepce a pohotovostních lékařů včetně možnosti telefonické konzultace a výjezdu lékaře nebo zdravotnického pracovníka po území města Prahy a do vybraných lokalit v okolí Prahy 6x ročně (nenahrazuje RZP).

Garance termínu pro akutní vyšetření (pediatrem) do 24 hodin.

Konzultace se spolupracujícími ambulantními specialisty, diagnostickými pracovišti a nemocnicemi za účelem zlepšení a vyšší efektivity poskytování komplexní zdravotní péče, sledování zdravotní péče probíhající na těchto pracovištích.

Použití ověřených expertních systémů k analýze klientských dat a sledování klientů dle dispenzárních skupin.

Spolupráce a výměna relevantních zdravotních informací v rámci pohotovostních služeb v Nemocnici Na Homolce a na Klinice dětí a dorostu Na Karlově.

Sledování rizika rozvoje onemocnění v rámci dlouhodobých analýz vývoje sledovaných hodnot v rámci sekundární prevence.

Poskytnutí výpisu ze zdravotnické dokumentace v anglickém, německém a ruském jazyce.

Široké spektrum preventivních vyšetření/Rozšířená preventivní prohlídka zaměřená na vývoj dítěte

 • Komplexní vyšetření osobním lékařem (pediatrem)
 • Biochemické vyšetření krve: Na, K, Cl, Ca, P, Fe, ferritin, Mg, bilirubin celkový + konjugovaný, ALT, AST, ALP, GMP, urea, kreatinin, celková bílkovina, albumin, kyselina močová, amyláza, glykémie, cholesterol, LDL – cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceridy, CRP, TSH, fT4, vitamín D
 • Hematologické vyšetření krve: KO + diff, FW
 • Stanovení krevní skupiny
 • Chemické vyšetření moči a močového sedimentu
 • Otoskopické vyšetření
 • Dermatologické vyšetření-kontrola kožních znamének
 • Sonografické vyšetření břicha (v případě potřeby) na základě doporučení pediatra
 • U dětí do 2 let: zvýšení počtu komplexních preventivních prohlídek nad rámec stanovených vyhláškou k podrobnému sledování psychomotorického vývoje s dětským neurologem a fyzioterapeutem
 • U dětí nad 2 roky: komplexní preventivní prohlídky nad rámec stanovených vyhláškou, a to 1x ročně

Celé spektrum očkování pro tuzemsko i zahraničí dle připraveného individuálního očkovacího plánu:

 • Jedná se o očkování proti klíšťové encefalitidě, proti chřipce, proti hepatitidě A, proti pneumokokovému onemocnění, proti meningokokovému onemocnění, proti rotarovirovým průjmovým onemocněním, základní očkování rozšířené o složku proti planým neštovicím. Očkování proti HPV virům za zvýhodněných podmínek.

Rychlá laboratorní diagnostika přímo v ordinaci lékaře nebo při návštěvní službě:

 • Peptest - inovativní test žaludečního refluxu
 • CRP – test k rozlišení bakteriální a virové infekce
 • STREP A – rychlý test k detekci Streptokoků
 • Glykémie – zjištění hladiny glukózy v krvi
 • URI TEST – rychlá kompletní močová analýza
 • Glykovaný hemoglobin – ukazatel dlouhodobé glykémie

Další testy nehrazené z veřejného či komerčního zdravotního pojištění:

 • Vyšetření genomu (cílené genetické vyšetření)
 • Vyšetřovací metody a testování vztahující se k onemocnění COVID 1x ročně

Léčebné procedury a zdravotnické prostředky:

 • Odlehčená sádra na základě doporučení lékaře
 • První dětské náušnice včetně aplikace

Poskytování dalších zdravotních služeb za zvýhodněných podmínek:

 • Základní dentální hygiena 1x ročně
 • Výživové poradenství
 • Hospitalizace na nadstandardním pokoji 5x ročně

Poskytování dalších zdravotních služeb za zvýhodněných podmínek dle aktuálního ceníku:

 • Korektivní a kosmetická dermatologie

Elektronické zdravotnictví eHEALTH s pohodlným přístupem přes klientskou zónu na PC nebo přes mobilní aplikaci HealthPlus obsahující:

 • Komplexní zdravotní dokumentaci a laboratorní vyšetření přístupné všem ošetřujícím lékařům i klientovi
 • Přehled komplexní medikace a propojení s aplikacemi eRecept a eNeschopenka, doplněné o informace o účincích a vedlejších příznacích léků vydávané SÚKL pro zlepšení správného používání léčiv a předcházení komplikací
 • Grafické vyjádření měřených zdravotních hodnot v čase k zvýšení efektivity léčebných opatření u jednotlivých klientů
 • Online chatovací služby a videonávštěvy umožňující plně nahradit kontrolní vyšetření, což zvyšuje dostupnost a větší efektivitu takto poskytované zdravotní péče
 • Videonávštěvy v ordinacích lékaře umožňující plně nahradit kontrolní vyšetření
 • Telemetrii (měření zdravotních hodnot na dálku), k zpřesnění diagnostického procesu

Výhody pro rodinné příslušníky:

 • Možnost využití zdravotní služby program Granát 21 pro rodinného příslušníka na tři měsíce 1x ročně za zvýhodněnou cenu.